Przewodnik aktualizacji oprogramowania układowego dla produktów Shure

Aktualizacje oprogramowania układowego są częścią konserwacji urządzeń elektronicznych.

Narzędzie Shure Update Utility (SUU) to darmowa aplikacja na komputery Mac i system Windows, która pobiera, przechowuje i wysyła nowe wersje oprogramowania układowego do podłączonych urządzeń.

Pobierz narzędzie aktualizacji Shure za darmo

Pobierz Shure Update Utility

Download
 • Zapewnij funkcjonalność i współdziałanie sprzętu i oprogramowania Shure
 • Może zawierać nowe funkcje i dodatkową funkcjonalność
 • Dostarcza drobne poprawki lub łatki
 • Komputer z połączeniem internetowym
 • Oprogramowanie Shure Update Utility (dostępne tu)
 • Sprzęt Shure do aktualizacji
 • Kable do podłączenia sprzętu Shure do komputera
 • Przełącznik sieciowy do łączenia wielu urządzeń naraz (tylko urządzenia Ethernet)

Po pobraniu oprogramowania układowego do SUU, urządzenia mogą być aktualizowane w trybie offline, jeśli system znajduje się w lokalizacji bez łatwego dostępu do Internetu. Aby pobrać najnowsze wersje oprogramowania układowego, otwórz narzędzie Shure Update Utility.

1.)Kliknij przycisk Aktualizacje u góry okna, aby otworzyć Menedżera pobierania. Uwaga: ten przycisk będzie również oznaczony etykietą "Sprawdź aktualizacje..." lub "[#] aktualizacje dostępne"

​​​​​​2.) W Menedżerze pobierania wybierz żądane wersje oprogramowania układowego
Wskazówka: menu rozwijane w prawym górnym rogu pozwala szybko wybrać wszystkie lub żadne.

3.)Kliknij Pobierz, a następnie Zamknij Menedżera pobierania. Pobrane oprogramowanie sprzętowe znajduje się na liście i można je przeglądać i zarządzać na karcie Firmware.

Podłącz urządzenie lub przełącznik sieciowy do komputera. Połączenie przewodowe jest wymagane podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia.

1
<p>Przełącznik sieciowy może jednocześnie łączy...
1

Przełącznik sieciowy może jednocześnie łączyć wiele urządzeń. "Gwiażdzista" konfiguracja nie jest wymagana, ale jest zdecydowanie zalecana.

2
<p>Podłącz port Ethernet lub USB na urządzeniu ...
2

Podłącz port Ethernet lub USB na urządzeniu bezpośrednio do komputera.

Typy wejść i kabli

1
<p>RJ45 Ethernet</p>
1

RJ45 Ethernet

2
<p>Cat5e</p>
2

Cat5e

3
<p>Micro USB</p>
3

Micro USB

4
<p>USB-do-micro-USB</p>
4

USB-do-micro-USB

Sprawdzanie połączenia

Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenia są prawidłowo połączone:

 • Otwórz kartę Update Devices w programie Shure Update Utility
 • Potwierdź, że wszystkie podłączone urządzenia pojawiają się na liście

Jeśli jakieś urządzenia nie wyświetlają się:

 • Sprawdź wszystkie fizyczne połączenia
 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia są włączone
 • Zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów w przewodniku użytkownika SUUe

Przekaż do podłączonych urządzeń

Po pobraniu oprogramowania układowego zamknij Download Manager, aby powrócić do głównego okna. Na karcie Update Devices wstępnie wybrane są wszystkie pozycje do aktualizacji.

Aby zmienić wysyłaną wersję oprogramowania układowego, dwukrotnie kliknij wiersz urządzenia w kolumnie Version to install. Gdy wszystkie urządzenia, które mają zostać zaktualizowane, są zaznaczone, a wybrana jest właściwa wersja, kliknij przycisk Send Updates ...

Uwaga: Nie należy wyłączać, wypinać z sieci ani odłączać systemu podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Jeśli wystąpi przerwa, podłącz urządzenie ponownie do komputera i ponownie wyślij odpowiednie aktualizacje.

Przekaż do komponentów bezprzewodowych

Aktualizacje oprogramowania układowego mogą zawierać oprogramowanie układowe dla powiązanych komponentów bezprzewodowych. Niektóre systemy obsługują aktualizację nadajników, gdy są zadokowane w sieciowych stacjach ładowania. Inne można podłączyć do komputera bezpośrednio przez USB. Systemy te można podłączyć do komputera i zaktualizować za pomocą SUU.

Komponenty bezprzewodowe, które nie są aktualizowane przez SUU, wykorzystują porty podczerwieni do wysyłania aktualizacji z urządzenia hosta do komponentów bezprzewodowych. Aby zainicjować aktualizację IR:

 • Nawiguj: uzyskaj dostęp do opcji aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nadajnika w menu urządzenia hosta
 • Wyrównaj: ustaw porty podczerwieni obu urządzeń tak, aby pozostawały wyrównane do momentu zakończenia aktualizacji (do 50 sekund lub więcej)
 • Zainicjuj: Wybierz opcję Tx Firmware Update, aby rozpocząć transfer

Oto niektóre z najczęstszych problemów zgłaszanych przez użytkowników SUU. Jeśli Twój problem nie został tutaj rozwiązany, skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Połączone urządzenia nie wyświetlają się

Po włączeniu wszystkich komponentów i sprawdzeniu wszystkich fizycznych połączeń.

Dla urządzeń zaktualizowanych przez Ethernet:

 1. Upewnij się, że wybrałeś kartę sieciową komputera (NIC), która odpowiada połączeniu kablowemu ze sprzętem Shure. Aby wyświetlić lub zmienić wybraną kartę sieciową, przejdź do Preferences>Network w SUU.
 2. Jeśli wybrana jest właściwa karta sieciowa, sprawdź ustawienia zapory sieciowej komputera i upewnij się, że SUU jest wymienione jako dozwolona aplikacja. Zaloguj się do komputera jako administrator, aby uzyskać pełny dostęp do ustawień zapory sieciowej lub skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania pomocy. W przypadku oprogramowania firewall innej firmy zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi przyznawania dostępu do każdej instancji aplikacji (może istnieć więcej niż jedna instancja).

Wskazówka: jeśli pojawi się okienko z ostrzeżeniem, które blokuje SUU, zaznacz pola, aby zezwolić na dostęp wszystkim sieciom (Sieci domeny, Sieci prywatne i Sieci publiczne).

Uwaga: Niektóre systemy wymagają zasilania Power over Ethernet (PoE), aby można je było wyszukać. Upewnij się, że przełącznik sieciowy obsługuje PoE lub użyj zasilacza PoE.

SUU jest zablokowane w pozycji "discovering ..."

Gdy urządzenia na karcie Update Devices stale pokazują Discovering ... ... upewnij się, że Twój komputer i sprzęt Shure są podłączone do tej samej podsieci.

Właściwe dla określonych modeli instrukcje dotyczące dostępu do menu sieci i konfigurowania adresów IP są dostępne na stronie Shure.com

Aktualna wersja oprogramowania wyświetla się z gwiazdką

Gwiazdka obok aktualnej wersji oprogramowania wskazuje na problem z oprogramowaniem sprzętowym zainstalowanym na urządzeniu.

Jeśli nie możesz zaktualizować do nowej wersji, spróbuj ponownie zainstalować aktualną wersję. Może to zająć kilka prób. Po prawidłowym zainstalowaniu bieżącej wersji możesz zaktualizować ją do nowej wersji.

Starsze wersje oprogramowania układowego

Jeśli potrzebujesz starszej wersji oprogramowania, która nie jest już dostępna w SUU, możesz odwiedzić nasze archiwum oprogramowania układowego.

Uwaga: Aby zainstalować oprogramowanie układowe pobrane spoza SUU, należy najpierw pobrać żądane pliki .pack i zaimportować je do SUU z zakładki “Firmware”. Będziesz wtedy mógł zainstalować odpowiednie oprogramowanie układowe, jak opisano powyżej.