Autor: Richard Knott,

Pomimo tego, że wystawa UC Expo odbywa się od wielu lat, nie była ona priorytetem dla firmy Shure, głównie ze względu na jej profil oraz portfolio. W maju 2017 roku pojawiliśmy się tam pierwszy raz prezentując nowe sufitowe mikrofony macierzowe oraz urządzenia DSP z obsługą Dante. Okazało się, że podczas rozmów z osobami odwiedzającymi nasze stoisko odkryłem, że specjaliści IT wyrażają głębokie oczekiwanie prostych rozwiązań, które zapewniają wysokiej jakości dźwięk w salach konferencyjnych obecnych w wielu sektorach rynku.

To było niezwykle interesujące przeżycie być tam z czymś w rodzaju unikatowej oferty, demonstrując wysokiej jakości sprzęt dźwiękowy i wskazując, jak można go wykorzystać do rozwiązania problemów, z którym działy IT oraz użytkownicy końcowi mają do czynienia każdego dnia.

Jednym z największych problemów przedstawionych mi w trakcie wystawy była potrzeba spójności w komunikacji biznesowej. Gdy użytkownicy mają do czynienia z potencjalnymi nabywcami, klientami oraz innymi interesantami, muszą być w stanie polegać na ich systemach komunikacji zintegrowanej (UC) obecnych w wykorzystywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia klarowności dźwięku oraz obrazu przy każdej okazji. Jednym z największych problemów jest usunięcie niezgodności. Wydajność systemu w pomieszczeniu nie powinna być zakłócana przez określone zachowanie aktualnego użytkownika. Obejmuje to pomieszczenia, które są trudne w skonfigurowaniu lub te, które mogą być trudne do skonfigurowania. Kiepskie działanie, niezależnie od tego, czy jesteśmy w sali konferencyjnej (near end) czy też w zdalnej lokalizacji (far end), jest pewnym sposobem na zrażenie ludzi do korzystania z tego sprzętu i równoczesnym zapewnieniem większych nakładów pracy dla zespołu wsparcia.

Konferencje nigdy wcześniej nie miały tak istotnego znaczenia w działalności firm, ponieważ zespoły pracowników działają w coraz bardziej rozproszony sposób, ale też zauważa się ogromną chęć współpracy między nimi. Z tego też względu dobra jakość dźwięku nie powinna być jedynie zarezerwowana dla sali konferencyjnej. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele najmniejszych przestrzeni wyposażonych jest w prosty laptop ze współpracującym ekranem, który to zestaw nie pozwala zapewnić oczekiwanych rezultatów. Jednakże istnieje kilka rozwiązań, które można wdrożyć w celu poprawy jakości dźwięku, a które nie wiążą się z całkowitą przebudową istniejącego systemu.

Ponieważ wielu specjalistów IT nadal uważa rozwiązania audiowizualne za obszar bardziej zawężony w porównaniu do IT, dla wielu z nich na tej wystawie zaskoczeniem było to, że aktualnie istnieją rozwiązania, które integrują się z punktami końcowymi. Jeśli firmy korzystają z takich rozwiązań jak BlueJeans, Pexip, Cisco, Starleaf lub innej konfiguracji VC, to obecnie posiadamy produkty, które mogą w prosty sposób połączyć się z tym środowiskiem i w istotny sposób poprawić komfort pracy użytkownika, a co może ważniejsze - wydajność jego pracy.

Wspaniale było też zobaczyć, jak mikrofony wywołują tak ogromną reakcję podczas tej wystawy. Podczas gdy zespoły IT mają świadomość, że potrzebują mikrofonów o wysokiej jakości, ostatnie prace rozwojowe sprawiły, że dźwięk konferencyjny zrobił milowe kroki. Możliwości bardziej precyzyjnego przechwytywania źródeł dźwięku oraz eliminowania szumów tła, połączone z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwą integracją z istniejącą infrastrukturą AV/IT było czymś, czego wielu wcześniej nie doświadczyło.

Odwiedzający nas z zaangażowaniem poznawali i dyskutowali o sposobach poprawy jakości dźwięku w ich przestrzeniach spotkań, w tym dzięki lepszemu zrozumieniu akustyki pomieszczeń. Proste kwestie projektowe takie jak wybór najbardziej odpowiednich rodzajów mikrofonów i umieszczenie ich w optymalnych pozycjach, a także podstawowe wyposażenie mogą w niezwykle istotnym stopniu wpłynąć na właściwości brzmieniowe sygnału wyjściowego z określonego pomieszczenia. Niestety bardzo często nie są te kwestie uwzględniane w pierwszej kolejności. Fakt, że miejsca pracy można relatywnie łatwo ulepszyć i to z minimalnymi problemami, z pewnością dla wielu uczestników rzucił zupełnie inne światło na kwestie związane z poprawą jakości dźwięku.

Oczywiste jest, że dostępnych jest wiele potencjalnych i interesujących pomysłów związanych z wprowadzeniem większego udziału rozwiązań audiowizualnych w środowisku komunikacji zintegrowanej, a niektóre innowacyjne technologie z obszaru AV mogą w relatywnie prosty i łatwy sposób rozwiązać problemy, przed którymi stoją zespoły IT oraz użytkownicy końcowi. Kluczowym aspektem będzie kształcenie zespołów IT oraz współpraca z nimi, aby wysoka jakość dźwięku stała się normą we wszystkich przestrzeniach spotkań.

Richard Knott

Richard Knott is responsible for consultant and end user relations for the Systems Group in the UK and Ireland. Providing technical support and on-site commissioning assistance for integrator partners, he works alongside international market development team to increase visibility of Shure systems on global corporate technology standards.