Autor: Andrew Low,

Technologia sufitowych mikrofonów macierzowych wprowadziła wiele bezprecedensowych korzyści w przypadku przestrzeni o różnej wielkości oraz konfiguracji, które są związane z konferencjami audiowizualnymi oraz prezentacjami. Sufitowe mikrofony macierzowe eliminują kilka problemów powodowanych powszechnym zachowaniem się podczas spotkań. Niezależnie od tego, czy uczestnicy siedzą wyprostowani, są odchyleni do tyłu, korzystają ze swoich laptopów lub mówią przy ekranie, można ich słyszeć wyraźnie i w pełni rozumieć to, co mówią. Nie muszą martwić się o stosowanie właściwej techniki mikrofonowej lub zmianę naturalnego dla nich języka ciała.

Uwzględniając te korzyści i zalety, Chris Hawes, główny konsultant w brytyjskiej firmie doradztwa audiowizualnego Kromers Ltd.rekomenduje sufitowy mikrofon macierzowy Microflex® Advance&trade MXA910 dla kilku instalacji. Jedną z ostatnich aplikacji było zainstalowanie kilku MXA910 w wiodącej globalnej firmie doradztwa finansowego. Zostały one użyte do unowocześnienia infrastruktury dźwiękowej w wielozadaniowej przestrzeni szkoleniowej i konferencyjnej w Londynie.

Oprócz uporządkowania miejsca na stole, sufitowe mikrofony matrycowe zapewniają spójność i klarowność dźwięku każdej mówiącej podczas spotkania osoby. Możliwość kierowania listków odbioru dźwięku matrycy mikrofonowej na określone obszary pomieszczenia pozwala zapewnić zarówno odbiór dźwięku od uczestników siedzących przy stole, jak również od osób, które mogą swobodnie poruszać się podczas prezentacji.

Klient Hawkesa potrzebował systemu, który zapewniłby wysokiej jakości dźwięk i wysoce zrozumiałą mowę w przestrzeni spotkań, którą można podzielić na trzy części, a która jest wykorzystywana do wideokonferencji, prezentacji oraz szkoleń. Dla tej aplikacji został wybrany sufitowy mikrofon macierzowy MXA910, ponieważ daje on możliwość przechwytywania głosu podczas wideokonferencji i może być też on używany w charakterze mikrofonu odbierającego mowę jako część systemu wzmocnienia dźwięku innych producentów, który jest wykorzystywany do celów szkoleniowych i prezentacji.

Gdy pomieszczenie jest wykorzystywane w maksymalnym wymiarze jego powierzchni, znajduje się w nim sześć sufitowych mikrofonów macierzowych MXA910, które są rozmieszczone w konfiguracji zapewniającej rozwiązanie „voice lift” (wzmocnienie głosu niezależnie od miejsca i pozycji mówcy). Jeden MXA910 jest umieszczony w przedniej części pomieszczenia w celu przechwytywania głosu mówcy oraz osób siedzących w pierwszych rzędach, natomiast pozostałe matryce sufitowe są umieszczone w dalszej części pomieszczenia, aby zapewnić prawidłowy odbiór pytań od wszystkich uczestników spotkania.

Gdy duże pomieszczenie jest podzielone na wiele przestrzeni szkoleniowych, głos prezentera w każdym z pokojów jest odbierany przez znajdujące się w nim mikrofony MXA910. Wiele sufitowych mikrofonów macierzowych MXA910 przechwytuje czysty głos prezentera, gdy on przemieszcza się między różnymi stanowiskami. W tym zastosowaniu czysta reprodukcja głosu jest uzyskiwana bez wprowadzania zakłóceń lub sprzężenia zwrotnego z matryc sufitowych w nieużywanych obszarach przestrzeni.

To wysokiej jakości rozwiązanie dźwiękowe pozwala również na rejestrowanie głosu prezentera przy wykorzystaniu urządzeń innych producentów, które pracują w tej samej sieci. Dwie z tych sal są wykorzystywane do celów wideokonferencji.

MXA910 oferuje osiem sterowalnych listków, które można regulować w trzech wymiarach i ustawiać ich szerokość (wąskie, średnie, szerokie). Może być on zamontowany bezpośrednio w otworach stelażu sufitu podwieszanego lub w specjalnych uchwytach zamontowanych na stałym suficie, co pozwala na łatwe przechwytywanie dźwięku z góry pokoju konferencyjnego lub przestrzeni prezentacji. Może być też on podwieszony pod sufitem z wykorzystaniem standardowego uchwytu na projektor lub uchwytu z linek stalowych.

Hawes wyjaśnia, że MXA910 stworzył nowe możliwości dla instalacyjnych systemów dźwiękowych w tego typu aplikacjach.

O produkcie MXA910:

Zainstalowałem kilka sufitowych mikrofonów macierzowych MXA910 u kilku bardzo ważnych klientów i są oni bardzo zadowoleni z rezultatów. Te mikrofony pozwoliły uwolnić się od ciężaru używania mikrofonów ręcznych i dały prezenterom możliwość poruszania się po całym pokoju, prowadzenia rozmów z kolegami czy gestykulowania ze świadomością, że mikrofony skutecznie będą odbierać ich głos.

Chris Hawes, główny konsultant w brytyjskiej firmie doradztwa audiowizualnego Kromers Ltd.

O produkcie MXA910:

Montowanie mikrofonów na stołach jest zawsze wyzwaniem, ponieważ prawie w każdym przypadku wprowadzają one pewien bałagan. Mając podczas wideokonferencji mikrofon zainstalowany ponad głowami uzyskujemy ogromne korzyści dla użytkownika. Zalety MXA910 są ogromne i bardzo cieszy nas fakt, że możemy go w pełni rekomendować.

Chris Hawes, główny konsultant w brytyjskiej firmie doradztwa audiowizualnego Kromers Ltd.

Andrew Low

Andrew is Systems Marketing Manager for the UK. When not focussing on installed audio, he can be found in the basements of London pubs playing his guitar, badly. A London resident for ten years, Andrew took the leap across the pond after studying at the School of Audio Engineering’s NYC campus. He still struggles to understand the local “language”.