Autor: Stuart Stephens,

Sprzężenie zwrotne jest nieprzyjemnym i potencjalnie szkodliwym piskiem lub buczeniem, który może niezwykle przeszkadzać podczas spotkań. Jeśli sprzężenie w sali obrad jest zbyt intensywne, może być przyczyną jego przerwania do momentu rozwiązania tego problemu. W tym artykule wyjaśnimy, co jest przyczyną sprzężenia zwrotnego i jak można je wyeliminować.

Sprzężenie zwrotne pojawia się, gdy sygnał, który jest emitowany z głośników, zostaje odbierany przez mikrofon, zarówno w fazie, jak również z odpowiednią głośnością i wprowadzany do systemu dźwiękowego. Ten sygnał jest ponownie wzmacniany i odtwarzany przez głośniki. W tym momencie jedna lub wiele częstotliwości mogą zacząć „piszczeć” lub „wyć”, powodując okropny i bardzo nieprzyjemny dźwięk. Każdy system dźwiękowy posiada maksymalny poziom wzmocnienia, który może być zastosowany przed pojawieniem się sprzężenia zwrotnego. W celu uniknięcia problemów w pierwszej kolejności musimy zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego powstaje sprzężenie zwrotne.

Podczas projektowania systemu audio dla sali konferencyjnej należy znaleźć równowagę między potrzebnym wzmocnieniem akustycznym a potencjalnym wzmocnieniem akustycznym, które może zapewnić ten system. Im dalej odejdziemy od źródła dźwięku, tym mniej słychać dźwięku bezpośredniego, a coraz bardziej słyszalny jest pogłos pomieszczenia.

Potencjalne wzmocnienie akustyczne, które może być osiągnięte przez system dźwiękowy, może być uzależnione od akustyki pomieszczenia, charakterystyki kierunkowości użytych mikrofonów i ich umiejscowienia oraz od poziomu wzmocnienia w pomieszczeniu.

Gdy projektujemy system dźwiękowy sali konferencyjnej, ważne jest, aby osoby znajdujące się najbliżej źródła dźwięku mogły słyszeć je z takim samym poziomem głośności, jak osoby, które znajdują się najdalej od niego. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie maksymalnej zrozumiałości mowy, ponieważ wszystkie osoby słyszą więcej dźwięku bezpośredniego niż rozproszonego (pogłosu). Poziom wzmocnienia, jaki jest niezbędny do uzyskania równomiernego pokrycia, jest określany jako potrzebne wzmocnienie akustyczne. Jednakże każdy system dźwiękowy ma maksymalne potencjalne wzmocnienie akustyczne, które może być uzyskanie w odniesieniu do wyeliminowanego sprzężenia zwrotnego.

Przy projektowaniu nowego systemu dźwiękowego sali konferencyjnej niezwykle przydatne mogą być obliczenia matematyczne potrzebne do określenia potrzebnego wzmocnienia akustycznego oraz potencjalnego wzmocnienia akustycznego. Istnieją również bardzo istotne dobre praktyki, które należy stosować w celu zoptymalizowania działania istniejącego systemu dźwiękowego.

Przysunięcie mikrofonu bliżej źródła dźwięku – Niewłaściwa technika mikrofonowa zwiększa poziom wzmocnienia potrzebnego do uzyskania właściwej głośności. Im wyższy poziom wzmocnienia, tym coraz bardziej zbliżamy się do punku pojawienia się sprzężeń zwrotnych.

Przesunięcie głośnika bliżej słuchaczy – Głośniki w rozproszonych systemach sufitowych pozwalają uzyskać równe pokrycie dźwiękiem. Używając montowanych powierzchniowo głośników z wykorzystaniem opóźnienia sygnału możemy zapewnić poziom głośności odpowiedni dla osób siedzących dalej. (Przeczytaj ten artykuł w celu poznania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowego rozmieszczenia głośników sufitowych).

Zmniejszenie liczby włączonych mikrofonów – Za każdym razem, gdy liczba włączonych mikrofonów jest podwajana, poziom dostępnego potencjalnego wzmocnienia jest zmniejszany o trzy decybele. Otwarte mikrofony sprawiają, że do systemu dostają się niepożądane szumy, które tworzą dodatkowe ścieżki potencjalnych pętli sprzężeń zwrotnych.

Użycie mikrofonów kierunkowych tam, gdzie jest to możliwe – Mikrofony wszechkierunkowe są zaprojektowane do przechwytywania dźwięku ze wszystkich kierunków, podczas gdy działanie kierunkowe oferowane przez kapsuły kardioidalne oraz superkardioidalne pozwala zminimalizować wprowadzanie do systemu niepożądanych szumów i równocześnie maksymalizuje dostępny poziom wzmocnienia dźwięku.

Użycie procesora sygnałowego – Niektóre dedykowane procesory sygnałowe oferują wbudowane rozwiązanie ograniczania sprzężeń zwrotnych. Ten proces polega na sztucznym wywoływaniu sprzężenia zwrotnego w danym systemie, a następnie na zastosowaniu filtrów korekcji barwy o bardzo wąskim zakresie działania w celu bardzo silnego tłumienia tych częstotliwości, które powodują problemy. Można to też osiągnąć manualnie korzystając z parametrycznego korektora barwy.

Akustyczna adaptacja pomieszczenia – W każdym pomieszczeniu występują określone częstotliwości, które powodują o wiele łatwiejsze powstawanie rezonansów. Twarde powierzchnie takie jak stoły ze szklanymi lub gładkimi, drewnianymi blatami przyczyniają się do tworzenia wyraźnego pogłosu. W takim przypadku powinno się użyć różnych środków technicznych w celu większego pochłaniania dźwięku i ograniczenia pogłosu w pomieszczeniu i zapewnienia większej ilości dźwięku bezpośredniego, który dociera do publiczności. Skutkiem takich działań może być też zmniejszenie poziomu wzmocnienia sygnału w pomieszczeniu przy zapewnieniu jego dobrej zrozumiałości.

Stuart Stephens

Stuart Stephens is a Product Management Specialist for Shure EMEA with experience in technical sales and application support. He is also QSC Q-Sys Level II certified and an experienced instructor for Shure wired and wireless microphone technologies and audio networking seminars.