Davida Rochman,

W naszym coraz bardziej cyfrowym świecie tradycyjne działy AV znikają z organizacji. W wielu przypadkach odpowiedzialność za te funkcje spadła na dział IT. Obecnie oprócz zarządzania systemami komputerowymi i sieciami, wielu menedżerów IT jest również odpowiedzialnych za dostarczanie dźwięku dla szerokiego zakresu aktywności organizacji.

Chociaż większość świata audio jest obecnie w domenie cyfrowej, nie można pominąć faktu, że akustyczna strona równania - wejście i wyjście - ma, oczywiście, charakter analogowy. Tak jak profesjonaliści audio wykorzystują technologie cyfrowe, inżynierowie IT uczą się mówić językiem dźwięku. Częściej niż nie, sieciowe konferencje i systemy dyskusyjne stanowią pierwszą przeszkodę.

Zrozumiałość jest kluczowa

Przede wszystkim jakość dźwięku nie jest pojęciem bezwzględnym. Jego znaczenie zależy od kontekstu. „Dobry dźwięk” odnoszący się do mowy określa inne cechy, niż w przypadku muzyki, a oto dlaczego:

W muzyce chodzi o wierność brzmienia - osiągnięcie doskonałej jakości dźwięku wymaga dokładnego odwzorowania całego zakresu częstotliwości instrumentów. Harmonijne połączenie częstotliwości podstawowych i składowych harmonicznych może wytworzyć transcendentne piękno, dodatkowo wzmocnione przez pogłos w pomieszczeniu.

Z drugiej strony, w przypadku mowy to zrozumiałość jest najważniejsza, co jest zupełnie czymś innym, niż tym, co niesie muzyka. Celem zrozumiałości jest łatwe zrozumienie wymawianych słów. Wydaje się, że to powinno być łatwe, prawda? Faktem jest, że zakłócenia spowodowane niepożądanymi dźwiękami mogą mieć duży wpływ na naszą zdolność precyzyjnego rozumienia mowy.

Próbowaliście kiedyś prowadzić rozmowę w starej sali z wysokim sklepieniem? Opóźnione odbicia fal, które muzyce dodają bogactwa i majestatu, są wrogami zrozumiałości mowy.

Zrozumiałość mowy jest niezwykle ważna w środowiskach korporacyjnych, instytucjonalnych i rządowych. Chcecie, aby przemówienie prezesa brzmiało świetnie. Chcecie, aby sesje edukacyjne były w pełni zrozumiałe. Radny żąda, aby go wysłuchano. Wszystko, co przeszkadza w słyszalności słów na spotkaniu lub konferencji, jest czymś, co należy zminimalizować lub wyeliminować.

Wszystko zaczyna się od mikrofonu

Jakość dźwięku systemu jest tak dobra, jak dobre jest jego najsłabsze ogniwo, dlatego tak ważne jest przechwycenie wysokiej jakości dźwięku u źródła. Mikrofon jest punktem wyjścia do osiągnięcia tego celu.

Główne typy mikrofonów używanych w salach posiedzeń są albo montowane na statywie, albo noszone przez użytkowników. Często można też spotkać mikrofony montowane powierzchniowo oraz mikrofony wiszące. W przypadku zastosowań do wokalu i mowy niektóre elementy konstrukcji są takie same. Większość mikrofonów zawiera wewnętrzne filtry pop oraz element antywstrząsowy, które minimalizują niepożądane szumy i zakłócenia. Równie ważnymi kwestiami związanymi z wyglądem produktu są jego rozmiar, kształt, masa i dotyk.

Nawet w stosunkowo stabilnym świecie stałych instalacji konferencyjnych trudno jest stworzyć niezawodną metodę doboru właściwych mikrofonów. System, którego używasz - na przykład taki, który pozwala mówić osobom z publiczności w przeciwieństwie do systemu odpowiedniego do wykładów, w którym jest jeden główny mówca, podyktuje, do pewnego stopnia, rodzaj mikrofonu najlepiej dopasowanego do danego zastosowania. Chociaż podstawowe zasady są uniwersalne, różne rodzaje mikrofonów wymagają różnych technik, aby zapobiec niepotrzebnym problemom.

Jak skonfigurować i używać mikrofonów podczas spotkań i konferencji

Oto kilka prostych wskazówek dotyczących konfiguracji i użytkowania, którymi możecie podzielić się ze swoimi współpracownikami i mówcami zanim rozpocznie się spotkanie, w celu zwiększenia zrozumiałości podczas każdej konferencji czy posiedzenia.

 • Mów czystym, naturalnym głosem.
 • Skieruj mikrofon w stronę ust i trzymaj go z dala od niechcianych źródeł dźwięku.
 • Unikaj niepotrzebnych ruchów podczas korzystania z mikrofonu - bębnienia palcami o stół, przekładania dokumentów itp.

Teraz przyjrzyjmy się typom mikrofonów, które prawdopodobnie znajdują się w Waszych systemach konferencyjnych lub dyskusyjnych, a także kilku wskazówkom dotyczącym każdego typu:

mikrofon ręczny używany podczas spotkań

Ustawienie

 • W celu uzyskania zrównoważonego, naturalnego dźwięku należy ustawić mikrofon w odległości od dziesięciu do trzydziestu centymetrów od ust i lekko z boku, aby zminimalizować szumy wydychanego powietrza.
 • Gdy jesteśmy zbyt blisko mikrofonu o charakterystyce jednokierunkowej, może to powodować powstawanie dudniącego dźwięku ze względu na pojawienie się efektu zbliżeniowego. Ten nadmierny bas może być kontrolowany za pomocą korektora (przez podcięcie niskiej częstotliwości).
 • Mówienie bezpośrednio do mikrofonu wprowadza szum oddechu. Użyj dodatkowego filtra pop, aby kontrolować szumy oddechu mówców znajdujących się blisko mikrofonu.

Użytkowanie

 • Mikrofon należy trzymać za jego rękojeść. Nie obejmuj dłonią grilla mikrofonu, ponieważ może to pogorszyć jego właściwości kierunkowe.

mikrofon z gęsią szyją w sali konferencyjnej

Ustawienie

 • Mikrofon należy ustawić w odległości od 20 do 40 centymetrów od ust i nieco z boku oraz skierować go pod usta, aby zminimalizować szumy wydychanego powietrza.
 • Po ustawieniu mikrofonu nie należy go dotykać, ani też jego gęsiej szyi.

Użytkowanie

 • Utrzymuj stałą odległość od mikrofonu, aby zapewnić jednakowy poziom głośności.
 • Nie stukaj w mikrofon, ani nie dmuchaj w jego stronę.

mikrofon typu lavalier na koszuli

Ustawienie

 • Umieść mikrofon tak blisko ust jak to możliwe, najlepiej tuż poniżej dekoltu.
 • Unikaj umieszczenia mikrofonu pod ubraniem lub w miejscach, w których cokolwiek może go dotykać lub się o niego ocierać.
 • Użyj owiewki, szczególnie w przypadku jednokierunkowych mikrofonów typu lavalier.

Użytkowanie

 • W celu zapewnienia dobrego odbioru głosu przez mikrofon obracaj ciało zamiast głowy.
 • Mikrofony lavalier przesyłają nawet najsubtelniejszy szum do systemu dźwiękowego. Po założeniu mikrofonu nie dotykaj go ani jego przewodu.
 • Unikaj oddychania bezpośrednio do mikrofonu.

mikrofon nauszny

Ustawienie

 • Nie umieszczaj mikrofonu bezpośrednio przed ustami - w przeciwnym razie będzie zbierać szum oddechów.
 • Ustaw mikrofon tuż przy kąciku ust, tak aby nie dotykał twarzy.
 • Użyj owiewki, aby wyeliminować szum oddechu.

Użytkowanie

 • Dostosuj opaskę nagłowną, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe dopasowanie do głowy.
 • Nie trzymaj mikrofonu ani w niego nie stukaj.

W informatyce istnieje klasyczne powiedzenie, które równie dobrze odnosi się do dźwięku: „Garbage In, Garbage Out” (GIGO) (śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu). Komputery potrzebują dokładnych danych w celu uzyskania wiarygodnych wyników w taki sam sposób, w jaki system dźwiękowy jest w stanie wygenerować wspaniały dźwięk tylko wtedy, gdy wejściowe sygnały audio są dobrej jakości. Dobrze jest zacząć od poprawnego korzystania z mikrofonów znajdujących się w systemie.

Davida Rochman

A Shure associate since 1979, Davida Rochman graduated with a degree in Speech Communications and never imagined that her first post-college job would result in a lifelong career that had her marketing microphones rather than speaking into them. Today, Davida is a Communications Manager, lending her skills to a wide spectrum of activities, from public relations and social media to content development and sponsorships.