Andrew Low,

Na tegorocznej wystawie ISE miało miejsce wiele emocjonalnych sytuacji, gdy kilku producentów ogłosiło, że ich wybrane produkty są kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem innych producentów. Te oświadczenia podkreślają obecność ważnych programów partnerskich, które zostały stworzone w celu zapewnienia zintegrowanej kompatybilności między platformami technologicznymi rozwiązań wideokonferencyjnych. Firmy takie jak QSC oraz Biamp oznajmiły na swoich stoiskach zgodność z mikrofonami konferencyjnymi Shure Microflex Advance. Shure również współpracował z firmami Biamp, Cisco, Crestron, Polycom, Symetrix, QSC, Yamaha, Audinate, Chief oraz innymi w celu poprawy kompatybilności z ich produktami konferencyjnymi.

Mówiąc w skrócie, producenci sprzętu AV współpracują ze sobą znacznie częściej niż kiedykolwiek wcześniej w celu zapewnienia integratorom systemów narzędzi do przygotowywania w pełni cyfrowych rozwiązań dźwiękowych, które zaspokajają potrzeby ich klientów, ograniczają czas konfiguracji oraz upraszczają proces instalacji systemów. Wraz ze wzrostem interoperacyjności można podnieść jakość dźwięku tworzonych systemów konferencyjnych, a także zapewnić ich większą przyjazność dla użytkownika.

Chad Wiggins, Senior Category Director działu Networked Systems w firmie Shure zapewnia, że to silne skoncentrowanie się na rozwoju produktu nie ogranicza się tylko do tego, jak ten produkt działa, ale jak on współdziała z innymi elementami systemu. „Celem naszego programu partnerskiego jest wzmocnienie następujących aspektów funkcjonowania naszego sprzętu: możliwości połączeń, sterowania, personalizacji, pewności działania oraz wygody użytkowania. Nasz sukces rynkowy zależy bardziej niż kiedykolwiek od tego, jak łatwo korzysta się z produktów Shure z innymi markami oraz innymi typami produktów. Dlatego też tak ważne jest tworzenie relacji partnerskich z innymi firmami z branży multimedialnej, które odgrywają istotną rolę na rynku.”

Programy partnerskie ogłoszone przez firmę Shure obejmują zarówno dostarczanie informacji dla integratorów systemów w postaci przewodników etapu tworzenia instalacji i optymalizacji ustawień, które zapewniają optymalną wydajność, jak i wbudowane rozszerzenia, które zapewniają natywną kontrolę i integrację audio. Systemy Microflex® Advance™ oraz Microflex Wireless zostały przetestowane i są kompatybilne z popularnym sprzętem wykorzystywanym na końcowym etapie procesu produkcji. Usprawnia to przepływ pracy związany z obsługą całego działającego systemu.

Graeme Harrison, wiceprezes ds. marketingu w firmie Biamp, potwierdza, że obie firmy są zaangażowane w usprawnianie interoperacyjności swoich produktów. „Obydwie firmy cenią opinie klientów i wykorzystują je do ulepszania swoich produktów. Dodanie fragmentów kodu związanych z mikrofonami Shure do niezwykle nowoczesnego oprogramowania Tesira miało sens i umożliwiło projektantom systemów łatwe wykorzystanie ogromnych możliwości mikrofonów Shure z potężnymi właściwościami systemu Tesira. Innym rozwiązaniem na tym etapie współpracy było zapewnienie tych możliwości w całej gamie procesorów Tesira, które będą wkrótce dostępne dla klientów.”

Firma QSC również ogłosiła rozszerzony zakres integracji między mikrofonami Shure Microflex® Advance™ oraz Microflex® Wireless z całą platformą QSC Q-SYS™. Martin Barbour, Product Manager działu Installed Systems w firmie QSC zauważa, że celem jest oferowanie prawdziwie zunifikowanych rozwiązań AV. „Przez oddzielenie integracji sterowania od mechanizmu przesyłania dźwięku oferujemy integratorom możliwość wyboru najbardziej właściwej metody transportu dźwięku w tworzonych aplikacjach, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej w swojej klasie wydajności zaczynając od mikrofonu, a na głośniku kończąc, włączając w to wszystkie procesy przetwarzania i wzmacniania dźwięku pomiędzy nimi.”

Ponieważ wystawa ISE rozrasta się z roku na rok, te oświadczenia o partnerstwie są dowodem na to, że podczas gdy odwiedzający wykorzystują wystawę ISE do nawiązywania więzi z klientami i znajdowania nowych obszarów prowadzenia biznesu, to równolegle w ich tle producenci sprzętu AV wzajemnie udostępniają swoje zasoby technologiczne. Ma to zapewnić uproszczenie potrzeb w zakresie integracji i łatwiejsze przygotowywanie dedykowanych rozwiązań, które w pełni oferują prawdziwie efektywne wideokonferencje.

Andrew Low

Andrew is Systems Marketing Manager for the UK. When not focussing on installed audio, he can be found in the basements of London pubs playing his guitar, badly. A London resident for ten years, Andrew took the leap across the pond after studying at the School of Audio Engineering’s NYC campus. He still struggles to understand the local “language”.