Autor: Andrew Low,

Wszyscy doświadczyliśmy echa naszego głosu podczas konferencji video z klientami lub kolegami, gdy korzystaliśmy z laptopa i głośników sali konferencyjnej lub słuchawek. Nawet jeśli pojawia się to tylko przez kilka sekund, ma to niezwykle niekorzystny wpływ na przebieg telekonferencji, powodując jej zatrzymanie czy nawet zakończenie, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Ponieważ wideokonferencje stają się coraz ważniejszym elementem komunikacji biznesowe, dlatego ważne jest, aby zrozumieć proces powstawania echa, aby móc jemu zapobiegać lub go rozwiązać.

Rozwiązanie eliminowania echa akustycznego jest potrzebne po obu stronach połączenia wideokonferencyjnego w celu skutecznego unikania echa. Gdy jeden z uczestników rozmowy zaczyna mówić do mikrofonu, sygnał jest przekazywany przez most sieciowy, system VOIP lub Internet, co powoduje pewne opóźnienie sygnału. Ten sygnał jest następnie emitowany przez głośniki w pomieszczeniu, gdzie znajdują się słuchacze i odbierany przez znajdujące się tam mikrofony. Opóźniony sygnał jest następnie transmitowany z powrotem do pomieszczenia, w którym znajduje się mówca i jest tam słyszany jako echo jego własnego głosu. Podobnie jak w przypadku sprzężenia zwrotnego, ta sytuacja może doprowadzić do fiaska spotkania.

Rozwiązanie eliminowania echa znajdujące się po stronie odbiorców dźwięku słyszy zarówno sygnał przechwytywany przez mikrofony pomieszczenia, jak również odbierany sygnał audio, który jest przesyłany do głośników w pomieszczeniu. Gdy stwierdzi ono, że sygnał, który ma być wysłany jest taki sam, jak sygnał odbierany, całkowicie tłumi go w sposób elektroniczny. W ten sposób sygnał nie jest przesyłany zwrotnie do głośników znajdujących się w pomieszczeniu mówcy, a tym samym następuje eliminowanie echa.

Chociaż rozwiązanie eliminowania echa po stronie słuchacza jest korzystne dla mówcy, to takie rozwiązanie musi być obecne po obu stronach telekonferencji, aby zapobiec powstawaniu echa z każdej strony i umożliwić swobodne przeprowadzenie konferencji z czystą łącznością w obydwu kierunkach. Jeśli słyszymy echo własnego głosu, w praktyce jest to błąd osoby znajdującej się po drugiej stronie połączenia, ponieważ nie ma ona włączonego układu eliminowania echa w swoim systemie. Jego brak sprawia, że nasz głos wraca po krótkiej chwili do nas.

Ten temat oraz kilka innych podstawowych zagadnień z zakresu dźwięku dla profesjonalistów IT przedstawiono w poniższym webinarium. Gino Sigismondi oraz Chris Lyons z firmy Shure uczą profesjonalistów IT, jak poruszać się w tyglu, w którym znajdują się technologie analogowe, cyfrowe, przewodowe oraz bezprzewodowe, w celu ich skutecznego połączenia i dostarczenia wysokiej jakości dźwięku podczas spotkań i telekonferencji. Szczególną uwagę położono na sposób, w jaki sygnały dźwiękowe mogą współegzystować z funkcjami biurowymi w sieci korporacyjnej.

Ludzie łatwo przyjmują założenie, że jeśli mikrofon znajduje się gdziekolwiek w pomieszczeniu, będzie on wyraźnie odbierać ich głos. Jednakże mikrofony zaprojektowane do odbioru głosu są kierunkowe. Oznacza to, że najlepiej odbierają one dźwięk z jednego kierunku: z ich przodu.

Jeśli mówimy do boku mikrofonu, w pewnej odległości od mikrofonu, czy też do mikrofonu ustawionego przy sąsiedniej osobie, nasz głos będzie słabo słyszalny. Mikrofon powinien zawsze znajdować się bezpośrednio przed nami, być skierowany w naszą stronę, a my powinniśmy mówić w jego stronę. To pozwoli zapewnić żywy i czysty dźwięk.

Andrew Low

Andrew is Systems Marketing Manager for the UK. When not focussing on installed audio, he can be found in the basements of London pubs playing his guitar, badly. A London resident for ten years, Andrew took the leap across the pond after studying at the School of Audio Engineering’s NYC campus. He still struggles to understand the local “language”.