Autor: John Ellis,

Używamy wysokiej jakości mikrofonów w pomieszczeniu zaadaptowanym akustycznie, więc teoretycznie powinniśmy mieć najlepszy możliwy dźwięk konferencyjny. Dlaczego więc podczas wideokonferencji nie słyszymy wyraźnie osoby, która znajduje się po drugiej stronie łącza? Może to wynikać z aktualnego rozmieszczenia głośników sufitowych.

Konferencje video stały się kluczowym narzędziem biznesowym pozwalającym na łączenie się z naszymi współpracownikami oraz klientami na całym świecie. Współpraca oraz zapewnienie wydajności podczas spotkań jest możliwe do osiągnięcia jedynie w przypadku, gdy uczestnicy spotkania mogą słyszeć wszystkich i mogą być też bardzo wyraźnie słyszani. Właściwy wybór i rozmieszczenie głośników ma pod tym względem zasadnicze znacznie.

Głośniki sufitowe w salach spotkań są spotykane dość rzadko, a jeśli występują, to ich rozkład jest często przypadkowy. Pojawiają się one w miejscach, które nie są jeszcze zajęte przez urządzenia HVAC, oświetlenie czy instalację przeciwpożarową. Nad bardzo długim stołem konferencyjnym może w jego centralnej części znajdować się para głośników. Nic więc dziwnego, że osoby na każdym z końców stołu narzekają, że głosy przesyłane z odległej lokalizacji są przytłumione oraz niewyraźne.

Dostępne są proste narzędzia, które mogą nam pomóc w określeniu właściwego rozmieszczenia głośników sufitowych, aby każdy z uczestników mógł właściwie słyszeć dźwięk z odległej lokalizacji z najwyższym poziomem zrozumiałości głosu. Sala spotkań jest tylko tak dobra, jak dobra jest suma wszystkich jej elementów, a lepszy dźwięk konferencyjny można uzyskać tylko w przypadku, gdy mikrofonu, akustyka pomieszczenia oraz rozmieszczenie głośników są rozpatrywane równorzędnie.

John Ellis z Shure UK System Group wyjaśnia, że należy zwrócić większą uwagę na właściwe rozmieszczenie głośników w celu uzyskania najlepszej wydajności. „Podczas projektowania nowego miejsca spotkań, multimedialnego pakietu konferencyjnego czy pomieszczenia do wideokonferencji, bardzo ważne jest, aby uwzględnić wzór rozpraszania dźwięku mikrofonów sufitowych, których będziemy używać.” Większość głośników sufitowych ma stożkowy wzór promieniowania dźwięku wynoszący od 90 do 100 stopni, co nie daje zbyt szerokiego pokrycia dźwiękiem, gdy znajdują się one zaledwie 2,8 metra nad podłogą. Ta odległość może być dobra, jeśli znajdujemy się bezpośrednio pod głośnikiem, ale jeśli jesteśmy już kilka metrów od jego osi, trudno jest usłyszeć wysokie częstotliwości głosu mówcy, a ich dźwięk jest przytłumiony i trudny do zrozumienia. Jeśli w pomieszczeniu nie zostanie zainstalowana wystarczająca liczba głośników i rozmieszczona w odpowiednich miejscach w celu zapewnienia właściwego pokrycia dźwiękiem, wówczas mogą występować pewne obszary z dźwiękiem bardzo głośnym oraz inne, gdzie jest on wyraźnie cichszy. W niektórych miejscach będzie wyraźnie dominować bas z mniejszym udziałem górnych częstotliwości, w zależności od tego jak jasne brzmienie ma dane pomieszczenie. Dźwięk poniżej 200 herców jest wszechkierunkowy, a wraz z przechodzeniem w kierunku wyższych częstotliwości promieniowanie dźwięku jest coraz węższe i kierunkowe. Tak więc w miarę zwiększania odległości od osi głośnika wysokie częstotliwości stają się coraz mniej słyszane, co skutkuje zmniejszeniem zrozumiałości mowy i utratą detali w tych miejscach, które nie są bezpośrednio pod głośnikiem.

Wszyscy bywaliśmy w takich sytuacjach: znaleźliśmy się w sali konferencyjnej w celu nawiązania połączenia telefonicznego, a technologia nas zawiodła. W przypadku spotkań we własnym gronie jest to frustrujące i czasochłonne. Natomiast podczas spotkań z klientami jest to bardzo nieprofesjonalne i sprawia złe pierwsze wrażenie. Pracownicy potrzebują sprzętu, na którym mogą polegać. Jeśli muszą oni dodatkowo zmagać się z problemami podczas rozmowy z kolegami lub w trakcie zbierania informacji, mogą poczuć się izolowani lub niezdolni do wykonania powierzonych im zadań. Ale to nie tylko to. Oferowanie elastycznej pracy i pokazywanie świadomości sytuacji danej osoby może sprawić, że pracownicy poczują się bardziej doceniani, gruntując lojalność wobec firmy, a tym samy zwiększając wskaźniki retencji pracowników i zapewniając wyraźne korzyści biznesowe.

Podczas gdy telefony komórkowe i poczta elektroniczna cały czas będą mieć swoje miejsce w biznesie, silna i kompletna strategia komunikacji zintegrowanej będzie zapewniać korzyści biznesowe na wiele różnych sposobów. Należy tu wspomnieć o utrzymaniu produktywności i komunikacji, pomocy przy utrzymaniu zatrudnienia pracowników, oferowaniu elastyczności w przepływie pracy, co jest coraz bardziej wymagane w nowych sposobach zatrudnienia i realizowaniu zadań przez pracowników, a także zapewnieniu tego, że firma jest w stanie dostosować się znacznie szybciej do zewnętrznych wydarzeń. Zdalni pracownicy będą mieć możliwość dostępu do tej samej funkcjonalności, jak w przypadku ich kolegów pracujących w biurze, bez niedogodności wynikających z trudności w dotarciu do firmy podczas różnych akcji protestacyjnych i co najważniejsze, zostanie zagwarantowana ciągłość funkcjonowania firmy, jeśli pojawią się różne nieoczekiwane zdarzenia.

Mniejsza wysokość sufitu od podłogi sprawia, że pokrycie dźwiękiem przez głośniki jest mniejsze, co powoduje powstawanie miejsc „gorących” i „zimnych”, odpowiednio z silnym i słabym dźwiękiem. Z tego też powodu będzie potrzebnych więcej głośników dla zapewnienia dobrego pokrycia dźwiękiem, a jednocześnie mogą być one mniejsze. John wyjaśnia, że istnieje bardzo prosty sposób rozwiązania tego problemu: EASE Address (http://address.afmg.eu/) jest bezpłatną aplikacją, która pomaga określić najlepsze rozmieszczenie naszych głośników w oparciu o wielkość pomieszczenia, wysokość sufitu oraz liczbę krzeseł wokół stołu. Wszyscy producenci powinni dostarczyć dane EASE wraz ze swoimi głośnikami sufitowymi. Oprogramowanie przedstawi obszary pokrycia dźwiękiem przez głośniki na dwuwymiarowym planie i wskaże gorące oraz zimne strefy w pomieszczeniu.

John również wyjaśnia, że bardzo ważną sprawą jest właściwy wybór głośników sufitowych dla danego pomieszczenia: „Wiele niedrogich głośników sufitowych jest zaprojektowanych pod kątem ich użycia w korytarzach lub biurach w celu uzyskania podstawowej jakości dźwięku związanego z systemami przywoławczymi, a nie do zastosowań związanych z zapewnieniem wysokiej zrozumiałości mowy lub muzyki. Niedawno byłem w sali konferencyjnej, która wizualnie robiła znakomite wrażenie, ale gdy spojrzałem na sufit, zobaczyłem tam niskiej jakości głośniki z otwartym tyłem. Wszystkie głośniki sufitowe powinny posiadać zamknięte z tyłu obudowy, które równocześnie spełniają wymagania przeciwpożarowe. To zapobiega przenikaniu do nich brudu i kurzu, poprawia jakość dźwięku, zapobiega wibrowaniu głośników i przenoszeniu drgań z sufitu, a także pozwala zachować ocenę ognioodporności sufitu.

„Niewłaściwe rozmieszczenie głośników może mieć istotny wpływ na jakość działania rozwiązań w zakresie eliminowania echa akustycznego. Jeśli mamy mikrofony, które znajdują się pod głośnikami, podczas gdy inne umieszczone poza ich osią, a pokrycie dźwiękiem jest niewłaściwe, sygnał nie będzie efektywnie sterować pracą układu AEC, przez co nie będzie on wiedział, które tory mikrofonowe należy wyciszać. Ponadto, wiąże się to również z zagadnieniem użycia wysokiej jakości mikrofonów w celu zwiększenia zrozumiałości dźwięku podczas wideokonferencji.”

John Ellis

John Ellis is a Regional Sales Manager for the Shure UK Systems Group. When he is not out meeting with London’s top AV integrators and consultants, you will find him demonstrating the finest modern jive dance steps this side of the Thames.