Davida Rochman,

Jedno rozwiązanie nie pasuje do wszystkich korporacyjnych, obywatelskich oraz instytucjonalnych aplikacji, w których zrozumiałość mowy podczas spotkań oraz konferencji ma kluczowe znaczenie. Ponieważ personel IT coraz częściej zaczyna obsługiwać również rozwiązania AV, wiele osób z tej grupy zmuszonych jest myśleć analogowo zamiast cyfrowo. Ta zmiana roli wiąże się też z odpowiedzialnością za dokonywanie wyboru właściwych mikrofonów. Ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich osób, które zajmują się dźwiękiem w świecie spotkań i konferencji, niezależnie od tego, czy wywodzą się one ze społeczności IT czy AV.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru mikrofonów

Optymalne rozwiązanie audio dla spotkań zależy od wielu różnych czynników włączając w to:

  • Wielkość pomieszczenia
  • Liczbę zaangażowanych osób
  • Liczbę osób dokonujących prezentacji
  • Styl prezentacji

Co oznacza „styl prezentacji”?

  • Jeden-do-wielu: jedna osoba przemawiająca do publiczności (na przykład: wykłady)
  • Wielu-do-wielu: wszyscy uczestnicy rozmawiają ze sobą w dowolnym momencie (przykład: otwarte forum)
  • Hybrydowy: specjalny przypadek komunikacji wielu-do-wielu z ograniczonym lub priorytetowym dostępem do mikrofonu (na przykład: rady miejskie, sale sądowe, sale posiedzeń, panele dyskusyjne z publicznością).

Dodatkowo powinniśmy też rozważyć, czy w całość będzie też zaangażowany typowy system wzmocnienia dźwięku.

Zacznijmy od przestrzeni

Poniżej znajduje się nasz krótki przewodnik dotyczący wyboru mikrofonów dla siedmiu typowych środowisk spotkań i konferencyjnych. Znajdź przestrzeń, która jest najbardziej podobna do twojej, a następnie sprawdź, co jest dla niej rekomendowane.


 

#1 Huddle Room

Huddle Room with Phone

Opis: Jest to mały pokój, w którym mieści się od 4 do 8 osób siedzących zazwyczaj wokół jednego stołu.

System nagłośnieniowy: Zasadniczo nie ma potrzeby użycia systemu nagłośnieniowego w podstawowych przestrzeniach spotkań. Jednakże w wielu pomieszczeniach typu „huddle room” prowadzone są telekonferencje lub wideokonferencje, które odbywają się przy wykorzystaniu sprzętu przenośnego lub stacjonarnego.

Mikrofony: Brak systemu nagłośnieniowego sprawia, że jest to doskonała sytuacja w przypadku użycia mikrofonu. Jeśli system nie posiada swoich własnych dedykowanych mikrofonów, spróbujmy umieścić kilka przewodowych lub bezprzewodowych mikrofonów powierzchniowych na blacie stołu. Jeden lub dwa małe mikrofony pojemnościowe wiszące kilkadziesiąt centymetrów nad blatem stołu mogą być wygodną alternatywą.


 

#2 Pokoje spotkań

Sala spotkań z mikrofonami z gęsią szyją

Opis: Większa wersja pokojów typu „huddle room”, w których może znajdować do 6 do 30 osób siedzących przy jednym lub kilku dużych stołów i zazwyczaj wokół nich, dzięki czemu uczestnicy mogą widzieć się wzajemnie.

System nagłośnieniowy: Jeśli pomieszczenie ma dobrze kontrolowaną akustykę (nie ma w nim zbyt silnego pogłosu), system dźwiękowy może nie być potrzebny. Jednakże pokoje spotkań zazwyczaj są wyposażone w systemy rejestrowania dźwięku oraz rozwiązania telekonferencyjne, co oznacza obecność w nich mikrofonów.

Mikrofony: W każdym przypadku, gdy korzystamy z czterech lub większej liczby mikrofonów, zalecamy wyłączenie wszystkich nieużywanych mikrofonów. Najprostszym sposobem w takim przypadku jest użycie mikrofonów z wbudowanymi wyłącznikami On/Off (zobacz MX412 lub MX418) i poleganie na prezenterach, którzy będą obsługiwać własne mikrofony. Kolejną wartą rozwagi możliwością jest użycie dedykowanego systemu dyskusyjnego lub automatycznego miksera, który eliminuje to obciążenie spoczywające na uczestnikach, pozwalając im lepiej skupić się na treści spotkania. Systemy dyskusyjne również posiadają zaletę w postaci zintegrowanego małego systemu dźwiękowego w każdym pulpicie mikrofonowym, co praktycznie eliminuje ryzyko sprzężenia zwrotnego i równocześnie znacznie ułatwia słyszenie się osób siedzących po przeciwnych stronach stołu.

Większość ludzi skłania się ku temu, aby mieć jeden mikrofon dla każdego uczestnika, ale często zupełnie wystarcza jeden mikrofon na dwie osoby. W pokojach spotkań preferowane jest użycie mikrofonów z gęsią szyją umieszczonych na stole, ponieważ nie można ich przypadkowo przykryć czy zasłonić papierami, chociaż równie dobrze można też użyć mikrofonów powierzchniowych. Jeśli rozkład stołów jest zmieniany, stołowe mikrofony bezprzewodowe mogą zapewnić elastyczność oraz szybkość ich konfigurowania. Przewodniczący dyskusji jest dobrym kandydatem do korzystania z bezprzewodowego mikrofonu nagłownego lub lavalier.


 

#3 Sale ćwiczeń / sale lekcyjne

Sale ćwiczeń

Opis: Jest to klasyczny scenariusz komunikacji typu „jeden do wielu”, z maksymalnie 30 studentami siedzącymi na krzesłach lub przy stołach ustawionych w stronę instruktora lub wykładowcy.

System nagłośnieniowy: Im sale są większe i z bardziej wyraźnym pogłosem, tym większa zachodzi potrzeba zastosowania systemu nagłośnieniowego z przodu sali, z głośnikami skierowanymi w stronę słuchaczy. Mniejsze sale, które nie wymagają zastosowania systemu dźwiękowego mogą cały czas wymagać użycia mikrofonu w celu zapewnienia strumieniowego przesyłania dźwięku, funkcji wideokonferencyjnych, a także rejestrowania prezentacji. Uzyskanie maksymalnej zrozumiałości mowy jest kluczowym aspektem w każdym środowisku edukacyjnym.

Mikrofony: Wykładowca może pracować stojąc przed mównicą, ale jest bardziej prawdopodobne, że będzie się poruszać podczas wykładu czy prezentacji w celu skorzystania z tablicy, statywów z planszami czy innych narzędzi do prezentacji. Dla umożliwienia przechwytywania głosu bez użycia rąk preferowanym rozwiązaniem jest użycie bezprzewodowego mikrofonu nagłownego lub lavalier.

Pytania studentów mogą być wprowadzane do systemu nauczania na odległość na wiele różnych sposobów. Dedykowany mikrofon można umieścić na określonym stole lub specjalnie ustawionym statywie, a także można użyć bezprzewodowego mikrofonu ręcznego, który jest przekazywany między uczestnikami, gdy zachodzi taka potrzeba. Zastosowanie mikrofonów wiszących (overhead) nad obszarem ze słuchaczami powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy sala nie posiada systemu nagłośnieniowego i dodatkowo cechuje się dobrymi właściwościami akustycznymi (niewielki pogłos). Jeśli zakłada się zapewnienie wysokiego stopnia interaktywności podczas wykładów lub prezentacji, należy rozważyć zastosowanie systemu z mikrofonami stołowymi i automatycznym mikserem lub też użycie systemu dyskusyjnego.


 

#4 Sale wykładowe

Sala wykładowa

Opis: Sala wykładowa jest większą wersją sali lekcyjnej z publicznością, która przekracza 50 osób. Często są to większe obiekty dla ponad 200 osób z miejscami siedzącymi rozmieszczonymi wielopoziomowo, podobnie jak w teatrach.

System nagłośnieniowy: Charakter wykładu nie zakłada zapewnienia omikrofonowania dla wszystkich osób na widowni, a zdecydowanie wymagany jest system nagłośnieniowy PA zaprojektowany do zapewnienia niezwykle wysokiego poziomu zrozumiałości mowy. Na szczęście sale wykładowe są w większości przypadków wykorzystywane w jednym celu, umożliwiając zaprojektowanie dedykowanego systemu dźwiękowego.

Mikrofony: Podobnie jak w sali lekcyjnej, wykładowca będzie mieć najlepszy komfort pracy podczas korzystania z bezprzewodowego mikrofonu lavalier lub nagłownego, co pozwoli na swobodne używanie rąk. Opcją jest mikrofon z gęsią szyją lub ustawiony na statywie (zobacz MX405 lub MX410 lub MX415) na mównicy. Jeśli wiemy, że wykładowca lub instruktor nie będzie aktywnie korzystał z pomocy audiowizualnych (lub ma pomocnika), doskonałą opcją jest również ręczny mikrofon bezprzewodowy.

Aktywny udział studentów w przypadku sal wykładowych jest już zdecydowanie większym wyzwaniem, ponieważ zarówno pozostali studenci, jak również wykładowca mogą mieć problemy ze słyszeniem pytań. Jest to idealna sytuacja dla jednej lub dwóch dedykowanych stacji mikrofonowych, które znajdują się w przejściach i dodatkowo są ustawione w taki sposób, aby ryzyko pojawienia się sprzężenia zwrotnego było minimalne. Alternatywnie można użyć ręcznego mikrofonu bezprzewodowego, który będzie przekazywany wśród studentów. Z tego względu, że ten mikrofon będzie znajdować się „po złej stronie” systemu PA, powinien być wystarczająco blisko rozmówcy, aby zapewnić względne bezpieczeństwo przed sprzężeniami zwrotnymi.

W przypadku wykładowcy należy rozważyć zapewnienie dedykowanego głośnika do odsłuchu, w szczególności w przypadku, gdy przewidywane są pytania ze strony studentów na sali oraz ze zdalnych lokalizacji. Jak już wcześniej wspomniano, mikrofony overhead mogą być problematyczne przy przechwytywaniu pytań ze strony publiczności, gdy na sali działa system nagłośnieniowy, chyba że emitowany dźwięk jest bardzo precyzyjnie kierowany w celu uniknięcia problemów ze sprzężeniem zwrotnym.


 

#5 Wideokonferencje

Wideokonferencje z mikrofonami z gęsimi szyjami

Opis: System wideokonferencyjny pozwala komunikować się między dwiema lub większą liczbą odległych lokalizacji, z równoczesnym przesyłaniem dźwięku i obrazu za pośrednictwem linii telefonicznych lub sieciowych połączeń szerokopasmowych. Dzięki niemu wiele grup może wzajemnie współdziałać w czasie rzeczywistym. Jest on użyteczny zarówno podczas spotkań, jak również do celów edukacyjnych.

System nagłośnieniowy: Istnieją dwa typy systemów: dedykowane oraz stołowe. Ich działanie może być oparte na tradycyjnym połączeniu telefonicznym lub też wykorzystywać firmowy system VoIP.

Mikrofony: Największe problemy z dźwiękiem podczas wideokonferencji są związane z umieszczeniem mikrofonu. Odległe mikrofony powodują powstawanie głuchego, niewyraźnego dźwięku i zwiększają ryzyko powstawania echa. Umieszczanie mikrofonów w zasięgu ręki wszystkich uczestników jest dobrym rozwiązaniem dla poprawy jakości dźwięku i ma dodatkową zaletę w poprawie wydajności eliminowania echa akustycznego (AEC).

Ogólnie rzecz biorąc telekonferencje należy traktować podobnie jak każdą inną sytuację użycia systemu nagłośnieniowego działającego na żywo, pamiętając o zminimalizowaniu widoczności mikrofonów, które mogą zakłócać obraz prezentacji lub spotkania.


 

#6 Sala konferencyjna

Sala konferencyjna z mikrofonami z gęsią szyją

Opis: Sala konferencyjna różni się od typowego pokoju spotkań tym, że zazwyczaj wykorzystuje gotowe i kompleksowe systemy sterowania, dzięki czemu uczestnicy mogą skoncentrować się na przebiegu konferencji, a nie na obsłudze sprzętu AV. Zazwyczaj systemy sterowania, takie jak oferowane przez firmy AMX®, Crestron® oraz Extron® są zaprogramowane przez projektanta całej instalacji w celu umożliwienia użycia dowolnego potrzebnego sprzętu z poziomu jednego zdalnego sterownika z ekranem dotykowym.

System nagłośnieniowy jest zazwyczaj ograniczony do systemów wideokonferencyjnych oraz systemów odtwarzania wideo.

Mikrofony: W salach konferencyjnych mikrofony są wykorzystywane powszechnie, zarówno podczas telekonferencji, jak również do rejestrowania przebiegu spotkań w celu ich archiwizowania. W salach konferencyjnych popularne są automatyczne systemy mikrofonowe, ponieważ przechwytują one dźwięk z przebiegu konferencji bez konieczności obecności operatora systemu w pomieszczeniu.

W sali konferencyjnej aspekt estetyki zawsze jest na pierwszym planie. Mikrofony stacjonarne, które wymagają wykonania otworów w drogich stołach konferencyjnych w celu przeprowadzenia przewodów, stanowią duży problem. Dlatego też stołowe mikrofony bezprzewodowe stały się tak popularne. Mogą być one szybko usunięte, gdy nie są potrzebne, a obecnie wiele modeli oferuje też szyfrowanie dźwięku, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas konferencji.


 

#7 Rady miasta / Sale sądowe / Duże obiekty konferencyjne

Sala obrad rady miejskiej z systemem dyskusyjnym

Opis: Im większy jest obiekt przeznaczony na spotkania, tym większa potrzeba zastosowania zaawansowanych systemów. Z przewodniczącym sprawującym kontrolę nad dużą grupą i dodatkowo galerią dla publiczności - potrzebny jest kompleksowy system nagłośnieniowy z zaawansowanymi funkcjami. Jeszcze bardziej wymagające są konferencje międzynarodowe ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowych narzędzi związanych z tłumaczeniami.

Mikrofony: Automatyczny system mikrofonów jest zaledwie punktem startowym. Możliwość ograniczania liczby równocześnie włączonych mikrofonów pozwala zachować zrozumienie mowy i sprawia, że wszyscy mówcy mogą być słyszani. Dodatkowo wiele automatycznych systemów mikrofonowych pozwala ustawić priorytet mikrofonu przewodniczącego nad innymi mikrofonami.

W przypadku wielu instalacji zastosowanie systemu dyskusyjnego lub systemu konferencyjnego pozwala uzyskać kolejne korzyści. Te systemy rozwiązują jeden z największych problemów w przypadku instalacji dźwiękowych dla spotkań przez wykorzystanie małych głośników, które znajdują się w podstawie pulpitu stołowego z gęsią szyją.


 

Należy wziąć pod uwagę, że każda przestrzeń jest inna i niektóre z nich nie wpisują się w przedstawione tutaj przykłady. Niektóre stają się przyczyną bardzo wyspecjalizowanych wymagań ze strony użytkowników, które znajdują odzwierciedlenie w umieszczonych tam systemach dźwiękowych.

Davida Rochman

A Shure associate since 1979, Davida Rochman graduated with a degree in Speech Communications and never imagined that her first post-college job would result in a lifelong career that had her marketing microphones rather than speaking into them. Today, Davida is a Communications Manager, lending her skills to a wide spectrum of activities, from public relations and social media to content development and sponsorships.