Autor: Richard Knott,

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że liczba odwiedzających imprezy branżowe wzrasta z każdą kolejną ich edycją, a wystawa InfoComm 2017 nie była pod tym względem wyjątkiem. Uczestnikom, którzy brali też udział w ekscytującym ISE, być może wydawało się, że InfoComm nie zawsze osiągał swój pełny potencjał, ale ruch na alejkach wystawy w tym roku może bezpowrotnie zatrzeć takie wrażenie.

Chociaż miałem mocno ograniczone możliwości opuszczenia stoiska Shure i zapoznania się z tym, co dzieje się na całej wystawie, to obserwując zwiedzających, którzy przyszli na nasze stoisko, mogłem wyraźnie zauważyć, że znacznie zwiększyła się liczba osób spoza Ameryki Północnej. Wspaniale było również zobaczyć, jak wielu użytkowników końcowych odwiedza stoiska w celu dowiedzenia się czegoś więcej na temat produktów i jak chętnie rozmawiają oni z producentami o sposobach współpracy, często w skali globalnej.

W trakcie trzech dni wystawy, podczas moich rozmów z różnymi ludźmi często przewijały się dwa tematy – konwergencja AV/IT oraz dźwięk sieciowy. Chociaż te tematy były przez pewien czas w kręgu naszego głównego zainteresowania, wydaje się, że aktualnie są one żywym tematem wśród wielu użytkowników końcowych, ponieważ starają się oni zwiększyć wydajność i poprawić przepływ pracy.

Zagadnienia IT niewątpliwie zdominowały wiele rozmów, które odbyłem z odwiedzającymi nasze stoisko. Chcieli oni scentralizować swoje zasoby oraz wdrożyć sposoby pozwalające na lepsze rozwiązywanie zaistniałych przeszkód, a także na radzenie sobie z problemami, zanim staną się one poważne. Podobnie jak w przypadku wielu obszarów technologii AV, odwiedzający szukali łatwych w użytkowaniu systemów, które będą działać przez długi czas, bez generowania dodatkowych kosztów. Te wymagania w prosty sposób prowadziły do dużego zainteresowania oprogramowaniem Shure SystemOn Audio Asset Management Software zaprojektowanym do zarządzania kluczowymi lub dużej skali wdrożeniami sprzętu audio Shure, który działa z wykorzystaniem sieci i jest sterowany z centralnej platformy. Użytkownicy końcowi, szczególnie z sektora edukacji oraz biznesowego, bardzo szybko dostrzegli potencjał systemu, który może ułatwić administratorom IT oraz technikom AV monitorowanie i zarządzanie przestrzeniami takimi jak miejsca spotkań czy sale wykładowe w obrębie kampusu czy nawet na całym świecie. Dzięki niemu możliwe jest odbieranie natychmiastowych powiadomień w przypadku pojawienia się takich problemów jak niski poziom naładowania akumulatorów czy utrata połączenia z urządzeniem. Równocześnie możliwe jest zdalne sterowanie wzmocnieniem dźwięku, wyciszanie sygnałów, przypisywanie kanałów RF czy też dostarczanie powiadomienia o statusie systemu w trybie offline. Fakt, że wszystkie informacje są przekazywane szybko i w prosty sposób do określonego technika, a nowe funkcje oraz aktualizacje są dostępne natychmiast, powoduje, że w przypadku SystemOn długoterminowe korzyści są niezaprzeczalne.

Możliwe, że to dość zaskakujące, ale kolejnym ważnym tematem rozmów na stoisku Shure był dźwięk sieciowy. Firma Shure od pewnego czasu zajmuje czołowe miejsce w debacie na temat dźwięku sieciowego, a z produktami takimi jak P300, Microflex Advance oraz ULX-D będziemy kontynuować prace nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą stworzyć skuteczne i przyjazne dla użytkownika, w pełni zintegrowane przestrzenie.

Na koniec mogę z przyjemnością powiedzieć, że nasz nowy zintegrowany system konferencyjny audio Microflex Complete również często przyciągał uwagę podczas wystawy, tak więc polecam uwadze to rozwiązanie na kolejnych wystawach.

Byliśmy organizatorem bezpłatnych seminariów Audio Networking prowadzonych w ramach Shure Audio Institute dla techników AV oraz inżynierów dźwięku, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy i lepiej rozumieć standardy sieciowe IT powszechnie wykorzystywane w dzisiejszych protokołach przesyłania dźwięku. Podczas seminarium omawiana była ścieżka przesyłania dźwięku cyfrowego przy wykorzystaniu nowoczesnych sieci zintegrowanych, a także przyszłość interoperacyjności oferowanej przez standardy takie jak AES67.

Richard Knott

Richard Knott is responsible for consultant and end user relations for the Systems Group in the UK and Ireland. Providing technical support and on-site commissioning assistance for integrator partners, he works alongside international market development team to increase visibility of Shure systems on global corporate technology standards.