System bezprzewodowy Microflex® jest rozwiązaniem pierwszego wyboru w przypadku centrów kongresowych oraz hoteli, które szukają systemów dźwiękowych cechujących się ograniczonym okablowaniem lub też jednego wszechstronnego systemu, który spełni wszystkie ich oczekiwania. Ta łatwa do skonfigurowania i rozbudowy uniwersalna platforma obejmuje kompletny wybór eleganckich mikrofonów zasilanych akumulatorowo, które mogą być użyte podczas paneli dyskusyjnych, prezentacji lub spotkań z interakcją między prowadzącym a uczestnikami.

System bezprzewodowy Microflex swobodnie integruje się z istniejącą infrastrukturą IT, a przyjazne dla użytkownika funkcje zdalnego sterowania oraz monitorowania rozszerzają możliwości i zwiększają efektywność pracy personelu technicznego w zakresie zarządzania dużymi obiektami lub złożonymi systemami audiowizualnymi.