Cyfrowy system dyskusyjny DDS 5900 jest kompletnym rozwiązaniem idealnym do użycia w ściśle kontrolowanych aplikacjach głosowych, które bardzo często są wymagane w Sądach Najwyższych.

Przenośne oraz montowane powierzchniowo jednostki mikrofonowe ze zintegrowanymi oraz połączonymi głośnikami zapewniają czyste przekazywanie dźwięku w pomieszczeniach o dowolnych wymiarach. Konfiguracje z wyjątkowymi możliwościami sterowania nimi przez sędziów lub administratorów systemu pozwalają na przeprowadzanie dobrze zorganizowanych rozpraw. System zapewnia też wsparcie dla tłumaczeń językowych oraz ich dystrybucji, co jest koniecznością podczas międzynarodowych przesłuchań, gdy są one prowadzone w wielu językach.

1
DIS-CCU
1
2
DC 5980 P
2
3
DC 5900F
3
Funkcjonalność | Serie Produktów
Microflex
DDS 5900
DCS 6000
Microflex Wireless
QLX-D ULX-D
Mowa
x
x x x x x
Mowa zorganizowana (z centralnym sterowaniem mikrofonem)
x x
Prezentacja mobilnax x x
Dokumentacja (z bezpośrednim połączeniem z urządzeniami innych firm) x x x x x
Możliwości & Właściwości
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki pomieszczenia x x x x x x
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki wbudowane w pulpit mikrofonowy x x
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki wbudowane w pulpit mikrofonowy x x x x x x
Włączenie mikrofonu funkcją aktywacji głosowej x x
Centralne sterowanie mikrofonem przez sędziego lub administratora x x
Dostępne rodzaje mikrofonów ( | = Przewodowy, O = Bezprzewodowy)
Gęsia szyja I + O
I I O
Powierzchniowy I + O
O
Ręczny O O O
Bodypack (do użycia z mikrofonem lavalier) O O O
Bezpieczna bezprzewodowa transmisja dźwięku dzięki jego szyfrowaniu x x x
Bezpośrednie podłączenie do systemów rejestratorów i archiwizowania x x x x x
Dźwięk sieciowy za pośrednictwem standardowej infrastruktury IT x x x x x
Sterowanie kamerą (gdy jest używana z mikrofonami stacjonarnymi) x x


  • Elastyczny projekt z wyborem opcji montażowych i konfigurowalną funkcjonalnością
  • Zdalna konfiguracja, monitorowanie oraz sterowanie za pośrednictwem interfejsu wykorzystującego przeglądarkę internetową
  • Łączność Ethernet upraszcza instalację i konserwację systemu
  • Łatwość integracji z obsługiwanymi systemami AV oraz rozwiązaniami rejestrowania dźwięku
  • Zapewnia rozwiązanie video-follow-audio z pakietem sterowania kamer DIS
  • Kanały tłumaczeń symultanicznych pozwalające na przeprowadzenie międzynarodowych procesów

Cyfrowy system dystrybucji dźwięku w podczerwieni DIS dla wspomagania słyszenia oraz tłumaczeń

  • Wypełnia potrzeby tłumaczeń podczas wielojęzycznych procesów z międzynarodową publicznością
  • Idealny do użycia w dużych lub trudnych pod względem akustycznym środowiskach
  • Przesyła wysokiej jakości dźwięk do indywidualnych odbiorników bezprzewodowych z podłączonymi zestawami słuchawkowymi
  • Zasięg obejmujący obszar do 2600 metrów kwadratowych