Cyfrowy system dyskusyjny DDS 5900 jest kompletnym rozwiązaniem rekomendowanym do użycia wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zapewnienia dobrze zorganizowanych dyskusji. Łączy on mikrofon, głośnik oraz zaawansowane kontrolery użytkownika w zintegrowany system, który pozwala na elastyczne tworzenie różnych konfiguracji. Ogromna funkcjonalność zapewnia pełną adaptację do różnych środowisk pracy.

Bezprzewodowy system BLX-R jest idealnym wyborem dla mobilnych prezentacji lub w przypadku zapewnienia możliwości komentowania ze strony publiczności. Jest on atrakcyjną cenowo ofertą dla mniejszych obiektów, gdzie wymagane jest zastosowanie podstawowych rozwiązań bezprzewodowego audio z zapewnieniem wysokiej jakości dźwięku natychmiast po uruchomieniu sprzętu.

1
DIS-CCU
1
2
2
DDS 5900
2
3
3
BLX
3
Aktywność Centraverse Microflex DDS 5900 DCS 6000  Microflex Wireless BLX  QLX-D
Dyskusje x x x x x
Konferencje x
Prezentacje & Komentarz publiczności x x x
Możliwości & Właściwości
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki pomieszczenia x x x x x x x
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki wbudowane w pulpit mikrofonowy x x
Włączenie mikrofonu lub funkcji Mute przez naciśnięcie przycisku x x x x x x x
Włączenie mikrofonu funkcją aktywacji głosowej x x
Centralne sterowanie mikrofonem przez przewodniczącego lub administratora x x
Zarządzanie spotkaniem, w tym identyfikacja uczestników, obsługa agendy, udostępnianie dokumentów, głosowanie itp. x
Bezpośrednia łączność z rozwiązaniami transmisji strumieniowej oraz archiwizacji za pośrednictwem standardowego przewodu Ethernet x x x x
Dźwięk sieciowy za pośrednictwem standardowej infrastruktury IT x x x x
Dostępne rodzaje mikrofonów ( | = Przewodowy, O = Bezprzewodowy)
Gęsia szyja x x x x x
Powierzchniowy x x x
Ręczny x x x
Bodypack (do użycia z mikrofonem lavalier) x x x
  • Podstawowa funkcjonalność bezprzewodowa oferowana w atrakcyjnej cenie
  • Łatwe uruchomienie systemu bezpośrednio po wyjęciu systemu z opakowania
  • Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa z intuicyjnymi kontrolerami
  • Prosta obsługa z intuicyjnymi kontrolerami
  • Zaawansowane sterowanie dostępne dla użytkownika pozwala na prowadzenie dobrze zorganizowanych dyskusji
  • Zdalna konfiguracja, monitorowanie oraz sterowanie za pośrednictwem interfejsu wykorzystującego przeglądarkę internetową
  • Łączność Ethernet upraszcza instalację i konserwację systemu, a także połączenie z rozwiązaniami rejestrowania dźwięku