Dzięki kompleksowemu pakietowi oprogramowania, który zaspokaja potrzeby zaawansowanych konferencji, cyfrowy system konferencyjny DCS 6000 jest idealnym wyborem dla rad miejskich, które oczekują dobrze zorganizowanego zarządzania spotkaniami. System oferuje szereg konfiguracji, które można dalej modyfikować w celu dopasowania ich do określonych wymagań projektowych lub potrzeb funkcjonalnych.

Dodatkowo cyfrowy system bezprzewodowy QLX-D™ stanowi profesjonalne rozwiązanie do użycia podczas prezentacji zapewniając doskonałe działanie w zakresie bezprzewodowej transmisji dźwięku i oferując opcję zasilania akumulatorowego oraz podłączenia systemu w sieci w celu szybkiej i łatwej integracji.

1
1
DCS 6000
1
2
DIS-CCU
2
3
3
QLX-D
3
Aktywność Centraverse Microflex DDS 5900 DCS 6000  Microflex Wireless BLX  QLX-D
Dyskusje x x x x x
Konferencje x
Prezentacje & Komentarz publiczności x x x
Możliwości & Właściwości
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki pomieszczenia x x x x x x x
Wzmocnienie dźwięku przez głośniki wbudowane w pulpit mikrofonowy x x
Włączenie mikrofonu lub funkcji Mute przez naciśnięcie przycisku x x x x x x x
Włączenie mikrofonu funkcją aktywacji głosowej x x
Centralne sterowanie mikrofonem przez przewodniczącego lub administratora x x
Zarządzanie spotkaniem, w tym identyfikacja uczestników, obsługa agendy, udostępnianie dokumentów, głosowanie itp. x
Bezpośrednia łączność z rozwiązaniami transmisji strumieniowej oraz archiwizacji za pośrednictwem standardowego przewodu Ethernet x x x x
Dźwięk sieciowy za pośrednictwem standardowej infrastruktury IT x x x x
Dostępne rodzaje mikrofonów ( | = Przewodowy, O = Bezprzewodowy)
Gęsia szyja x x x x x
Powierzchniowy x x x
Ręczny x x x
Bodypack (do użycia z mikrofonem lavalier) x x x
  • Profesjonalna wysoka jakość dźwięku z uproszczoną konfiguracją
  • Możliwość pracy w sieci oraz kompatybilność z urządzeniami audio innych producentów
  • Opcje zasilania akumulatorowego zapewniające długoterminowe oszczędności