Otwarty w 2015 roku kampus Osaka Ibaraki (OIC) to najnowsza satelitarna placówka Uniwersytetu Ritsumeikan, jednego z czterech wiodących uniwersytetów w zachodniej Japonii. Ten kampus jest siedzibą dla: College of Policy Science, College of Business Administration, College of Comprehensive Psychology i czterech uczelni podyplomowych. W ramach uczeni stworzono programy „Gateway to Asia”, „Urban Co-creation” oraz „Community and Regional Collaboration” zakładające bliską współpracę z przemysłem, instytucjami rządowymi oraz obywatelami, które są również dostępne publicznie, aby zwiększyć poziom interakcji ze społecznościami lokalnymi.

Colloquium jest najnowocześniejszą salą seminaryjną i konferencyjną na OIC i miejscem implementacji najbardziej nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych. Pan Kengo Kurashina z Office of Information Infrastructure działu Information System na Ritsumeikan University opisuje to jako „klasę, w której zawsze próbujemy nowych rzeczy.”

„Colloquium jest miejscem, które wykorzystujemy nie tylko dla naszych zwykłych sesji edukacyjnych, ale czasami udostępniamy je osobom spoza uniwersytetu na imprezy takie jak spotkania naukowe oraz konferencje. Mamy do dyspozycji ręczne mikrofony bezprzewodowe, ale równoczesne obsługiwanie dużych paneli dotykowych w tym pomieszczeniu nie jest zbyt łatwe, gdy mamy mikrofon w dłoni. Rozważaliśmy alternatywne wykorzystanie mikrofonu lavalier, ale czasami odbierają one zbyt dużo szumów, jeśli nie są właściwie zainstalowane, a także dość łatwo powodują pojawianie się sprzężeń zwrotnych.” - wyjaśnia Pan Kurashina. „Odkąd przejąłem projekt systemów dla naszych sal wykładowych, zainteresowałem się systemem nagłośnieniowym, z którego można korzystać bez używania rąk, a w którym wykorzystuje się mikrofony sufitowe.”

Na uniwersytecie Ritsumeikan zainstalowano mikrofony sufitowe MXA910 w przedniej części sali, bezpośrednio nad tablicą „whiteboard” oraz dużym panelem dotykowym wykorzystywanym przez nauczycieli i mówców. Mikrofon przechwytuje głos mówcy przez wykorzystanie unikatowej technologii Shure Steerable Coverage™, która pozwala użyć 8 indywidualnych listków w obszarze prezentacji. Poszczególne listki są automatycznie aktywowane, gdy mówiąca osoba przemieszcza się w obszarze pracy mikrofonu, zapewniając wysoką jakość dźwięku oraz jego spójność. W przypadku Colloquium mikrofon MXA910 jest zamontowany na wysokości 4 metrów i obejmuje odległość 9 metrów między tablicą „whiteboard” a miejscami dla studentów.

Pan Kurashina wypowiedział się o jakości dźwięku: „Gdy mówca obraca się tyłem do mikrofonu w celu zapisania czegoś na tablicy, dźwięk się zmienia, ale cały czas można wyraźnie słyszeć głos mówcy. W obszarze odbioru dźwięku wymawiane słowa są wzmacniane w taki sposób, aby ich brzmienie było bardzo naturalne.”

Wiedza Pana Kurashiny na temat akustyki pomieszczeń oraz zwiększona klarowność dźwięku wynikająca z zastosowania rozwiązań DSP Shure IntelliMix™, które ograniczają niepożądane szumy sprawiły, że nowa konfiguracja audio zapewnia wrażenie, że słowa wymawiane przed tablicą „whiteboard” są głośniejsze, pozostając równocześnie bardzo czystymi i naturalnymi.

Pan Kurashina jest również bardzo zadowolony z cyfrowej transmisji sygnałów za pośrednictwem sieci Dante wykorzystującej połączenie Ethernet, a także możliwości konfigurowania mikrofonu z poziomu komputera PC. „To znakomite, że oprogramowanie oparto o przeglądarkę internetową. Oprogramowanie zainstalowane na stałe czasami bywa mniej stabilne w zależności od danej wersji oraz komputera. System oparty o przeglądarkę internetową pozwala nam szybko przełączyć urządzenia, jeśli pojawią się problemy w danym PC używanym do sterowania. Również bardzo wygodne i pomocne jest to, że mikrofon może być monitorowany ze zdalnej lokalizacji, co jest powszechną funkcją dostępną w przypadku wszystkich produktów Shure. Co więcej, oprogramowanie sterowania pracą MXA910 jest również bardzo intuicyjne w obsłudze. Systemy audiowizualne w naszych obiektach są bardzo często obsługiwane przez osoby, które mogą nie posiadać dużej wiedzy na temat akustyki, a w tym wypadku jest to duża zaleta.”

O produkcie MXA310:

Lubimy MXA310, ponieważ technologia macierzowa pozwala uczestnikom mówić bez martwienia się o miejsce ustawienia mikrofonu. Kierunkowe działanie mikrofonu pozwala unikać szumów takich jak szelest przekładanych kartek papieru, a równocześnie zapewnia bardzo wysoki poziom klarowności głosu.

Pan Kengo Kurashina