Abu Dhabi / Zjednoczone Emiraty Arabskie

Centrum sztuki w NYU Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezentuje wybitnych profesjonalnych artystów z całego świata, a także dzieła przygotowane przez studentów, wydziały oraz społeczności. Instytucja ta będąca swoistym laboratorium sztuki, które nie tylko przedstawia dzieła sztuki, lecz także jest miejscem pracy, sprzyja zacieśnianiu dynamicznych relacji między sztuką, wiedzą a społecznością. Centrum Artystyczne silnie zakorzenione w regionie, ale posiadające globalny zasięg, osadzone w ramach uniwersyteckich, a jednoczenie przyjmujące osoby z lokalnej społeczności jest wyjątkowym nowym dodatkiem w lokalnym i międzynarodowym pejzażu artystycznym. Doskonałość, współpraca, kreatywność, dostępność, innowacyjność, szacunek oraz zrozumienie to podstawowe wartości, które leżą u podstaw działania Arts Center w NYU Abu Dhabi.

 

Centrum sztuki w NYU Abu Dhabi posiada trzy obiekty pod dachem (sala główna na 700 miejsc), Black Box Theater z elastycznie zmienianymi miejscami siedzącymi w liczbie od 99 do 400 oraz 150-miejscową salę recitalową), a także scenę pod gołym niebem z ponad 1000 miejsc siedzących.

Każde to miejsce jest połączone za pośrednictwem sieci Dante, która stanowi cześć infrastruktury IT kampusu. Potrzebne było zapewnienie dużej liczby kanałów bezprzewodowych w kompaktowej formie w celu umożliwienia przemieszczania systemu między różnymi miejscami. Spektrum radiowe na terenie kampusu jest przeciążone przez użycie wielu różnych urządzeń, dlatego też efektywne wykorzystanie widma było jednym z bardzo ważnych kryteriów ze strony inwestora.

 

Centrum sztuki w NYU Abu Dhabi zostało wyposażone w 64-kanałowy ULX-D. Dostępne systemy zostały umieszczone w różnych, niezależnych od siebie mobilnych rackach, a każdy z nich został dodatkowo wyposażony w menedżera widma AXT 600 oraz sieciową ładowarkę AXT 900. 

 

Według Rogera Scheepersa - szefa audio, wydajność systemu przekroczyła oczekiwania, a co najważniejsze, wszystko jest niezwykle szybkie i łatwe w skonfigurowaniu. Gdy racki ze sprzętem zostaną przeniesione do danego miejsca, jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, jest podłączenie przewodu Ethernet i włączenie zasilania urządzeń, a po chwili wszystko jest gotowe do przeprowadzenia próby dźwięku.

Dzięki precyzyjnej koordynacji częstotliwości transmisji oraz stałemu monitorowaniu widma przez menedżera widma AXT 600, którego praca jest zarządzana przy wykorzystaniu oprogramowania Wireless Workbench 6, podczas występów nie doświadczyliśmy żadnych problemów z zakłóceniami lub zanikami sygnału.

Roger Scheepers wspomniał o ekstremalnej niezawodności oraz wytrzymałości rozwiązania wykorzystującego akumulatory, które jest ważną wartością dodaną do całej instalacji. Zapewniają one użytkownikowi absolutny spokój, ponieważ mogą działać nieprzerwanie przez ponad 10 godzin bez żadnego negatywnego wpływu na środowisko.