Nowa sala sądowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa – jedna z największych w Niemczech, została oddana do użytku w więzieniu Stadelheim w Monachium we wrześniu 2016 roku. Sala może pomieścić maksymalnie 250 osób i w razie potrzeby może zostać podzielona na dwie mniejsze sale. Szczególną zaletą nowego obiektu jest to, że podejrzani zamiast być zabierani z cel i transportowani przez Monachium do centralnego sądu miejskiego przy wykorzystaniu dedykowanych pojazdów do transportu więźniów, mogą być teraz doprowadzeni do sądu przez bezpieczny system przejść z kontrolą dostępu oraz podziemny korytarz, pozostając przez cały czas w obrębie budynków.

Sala sądowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa jest jedną z dwóch o podobnej funkcjonalności w całych Niemczech. Ponieważ mają w niej miejsce ważne procesy, w których sądzeni są (na przykład) międzynarodowi terroryści, ważne osobistości ze świata przestępczości zorganizowanej lub prowadzone są sprawy bezpieczeństwa publicznego, mogą być one w centrum uwagi mediów. Dlatego też ważne było, aby zeznania osób na sali sądowej były zrozumiałe w możliwie najwyższym stopniu, a dźwięk był najlepszej jakości.

Specjalizująca się w rozwiązaniach multimedialnych firma MEDIA-tek GmbH z siedzibą w miejscowości Bodenkirchen, która znajduje się na północny wschód od Monachium, była odpowiedzialna za audiowizualną stronę instalacji w nowej sali sądowej. Thomas Klug, dyrektor zarządzający w MEDIA-tek opracował zaawansowany plan systemu dźwiękowego z pomocą różnych producentów sprzętu AV, ze szczególnym uwzględnieniem w tym projekcie zrozumiałości mowy.

Z tego też powodu wszystkie miejsca na sali sądowej są wyposażone w jednostki cyfrowego systemu konferencyjnego oraz tłumaczenia DCS 6000, które umożliwiają tłumaczenie symultaniczne na cztery różne języki. Językiem podstawowym na sali rozpraw jest zawsze język niemiecki, dlatego też sygnały audio od oskarżonych mówiących w innych językach są najpierw przesyłane do tłumacza, tłumaczone symultanicznie na język niemiecki, a następnie przekazywane do systemu nagłośnieniowego. Działanie systemu konferencyjnego jest skonfigurowane zawsze w taki sposób, aby odzwierciedlało przyjętą praktykę w procesie sądowym. Na przykład głos sędziego ma zawsze priorytet nad wszystkimi innymi uczestnikami procesu, a system ma ustawiony priorytet dla personelu sądu, który może przerywać przemówienia innych uczestników procesu, tych, którzy muszą wcześniej zgłaszać chęć wypowiedzi.

Liczba miejsc siedzących dla oskarżonych, obrońców oraz/lub powodów może znacząco zmieniać się w zależności od danej rozprawy, dlatego też połączenia w systemach konferencyjnych sal rozpraw muszą mieć możliwość zmiany przypisania połączenia lub jego przełączenia w celu dopasowania do wymagań danej chwili. Łącznie w instalacji w więzieniu Stadelhiem zostało użytych 100 sprzętowych jednostek konferencyjnych, z których niektóre są samodzielnymi jednostkami ustawianymi na stołach w sali sądowej, a niektóre są trwale zamontowane w meblach. Wyjścia z kanałów audio tłumaczy sądowych są zawsze dostępne w każdym miejscu, a dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą być przesyłane przy użyciu promienników podczerwieni do mobilnych odbiorników bezprzewodowych.

System konferencyjny audio jest w pełni zintegrowany z systemem konferencyjnym wideo, dlatego też nie są potrzebne żadne dodatkowe mikrofony lub głośniki. Osoba mówiąca w danym momencie jest rejestrowana przez siedem kamer i pojawia się na dużym ekranie. Dodatkowo ta konfiguracja pozwala na przesłuchanie za pomocą systemu wideokonferencyjnego tych osób, których zeznania mogą być istotne dla procesu, nawet jeśli znajdują się one w zupełnie innej lokalizacji. Te osoby, które nie mogą być zidentyfikowane przez innych uczestników z powodów prawnych lub zdecydowały się pozostać anonimowe, mogą skorzystać z oddzielnego pomieszczenia do zeznań wideo. Obraz oraz dźwięk z tego pokoju jest w pierwszej kolejności przetwarzany przez komputer, a dopiero następnie przekazywany do sali sądowej, aby zeznająca osoba nie mogła być rozpoznana. Wszystkie te rozwiązania techniczne są sterowane za pośrednictwem specjalnie zaprogramowanej powierzchni kontroli Crestron, a cały system konferencyjny jest skonfigurowany dla każdego rodzaju przesłuchania i nadzorowany przez przeszkolony personel sądu z wykorzystaniem dedykowanego komputera.

DCS 6000 na sali sądowej w więzieniu Stadelheim potwierdził, że jest niezwykle elastycznym systemem konferencyjnym, łatwo dostosowującym się do stale zmieniających się wymagań wobec instalacji dźwiękowej. System jest niezawodny w działaniu i spełnił wszystkie wymagania przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Monachium w odniesieniu do procedur prawnych i technicznych. System jest również skalowany i można go bez trudu rozbudować, aby możliwe było przeprowadzenie dużych rozpraw z większą liczbą współsprawców lub oskarżonych. Zostały nawet przygotowane specjalne głośniki i zainstalowane w miejscach siedzących wykorzystywanych przez wszystkie główne strony w każdej rozprawie sądowej. Zostały one zaprojektowane tak, aby niezawodnie reprodukować głos przesłuchiwanych świadków, a także dźwięk obierany z jednostki konferencyjnej w tym miejscu, gwarantując, że wszystkie złożone na sali rozpraw zeznania będą zrozumiałe w najwyższym stopniu.