Unowocześnienie systemu audiowizualnego w głównych salach sądowych z wykorzystaniem Shure DIS DCS 6000 oraz QSC Q-Sys

O produkcie DCS 6000:

System DCS zainstalowaliśmy już kilka razy w ostatnich latach i oferuje on wiele zalet. System jest łatwy w obsłudze i zmiana drogi przesyłania sygnału jest bardzo prosta, gdy zostaje zmieniony rozkład indywidualnych miejsc siedzących w salach rozpraw. Dodatkowo cały system jest ekstremalnie odporny na awarie.

Peter Willmann, menedżer projektu w Systems Integrator Hellwig Sound Systems

Sąd Okręgowy we Frankfurcie, kompleks, w skład którego wchodzą sądy lokalne, regionalne oraz okręgowe, a także zaplecze dla prokuratorów, unowocześnił dyskusyjny oraz konferencyjny system audiowizualny w swoich dwóch głównych salach rozpraw. Zostały w nich zainstalowane zupełnie nowe systemy cyfrowe oparte na systemie konferencyjnym Shure DIS DCX 6000 oraz platformie zarządzania oraz przetwarzania sygnału audio QSC Q-Sys.

 

Systemy audiowizualne w dwóch głównych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Frankfurcie miały już kilkadziesiąt lat i wymagały unowocześnienia, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa. W ramach dokonywanej modernizacji władze zdecydowały, że systemy dyskusyjne oraz konferencyjne muszą zostać wymienione, ale bardzo istotnym aspektem miało być znalezienie rozwiązania, które pasowałoby do istniejących mebli w salach rozpraw, aby nie powodować dodatkowych problemów.

 

Integrator – firma Hellwig Sound Systems z Bensheim, która podjęła się zaplanowania oraz instalacji nowego systemu w imieniu władz kraju związkowego Hesji, wybrał całkowicie cyfrowe rozwiązanie składające się z systemu dyskusyjnego i konferencyjnego Shure DIS DCS 6000, podczas gdy przesyłanie dźwięku, jego przetwarzanie i zarządzanie między salami rozpraw będzie realizowane przy wykorzystaniu platformy QSC Q-Sys.

 

Każde miejsce siedzące w sali sądowej otrzymało swoją własną jednostkę centralną DCS CU-6105, osobisty głośnik oraz panel sterowania z przełącznikiem on/off, a wszystko zostało podłączone z wykorzystaniem nowo zainstalowanego przewodu Cat 7, co zapewniło możliwość indywidualnego adresowania do każdego miejsca siedzącego. W tym celu każda sala sądowa została wyposażona w trzy splitery sieciowe RP-6004, aby zapewnić wszystkie niezbędne połączenia sieciowe.

 

Zespół z Hellwig Sound Systems musiał w pierwszej kolejności zdemontować stary system dyskusyjny i przygotował nowe, specjalnie zaprojektowane panele, które idealnie pasowały do otworów pozostawionych w meblach przez poprzedni system. Pod tymi indywidualnie przygotowanymi panelami zostało zamontowanych łącznie 86 interfejsów DCS MU-6040D, a każdy z nich został wyposażony w kardioidalny mikrofon z gęsią szyją GM-6524.

 

Ławy sędziowskie wykorzystywane przez sędziego, asesorów prawnych oraz inne meble przeznaczone dla służb ochrony zostały przystosowane w nieco inny sposób. Zamontowano w nich większe i również specjalnie zaprojektowane i wykonane panele, które pozwalają na realizowanie dodatkowych funkcji przypisanych do danego stanowiska – włączając w to możliwość kontroli oświetlenia oraz ekranów projekcyjnych, wzywania świadków za pośrednictwem systemu nagłośnieniowego oraz aktywowania zewnętrznych oznaczeń typu „Rozprawa w toku” czy „Rozprawa publiczna / zamknięta”. Sędziowie mają również możliwość „wyłączenia” wszystkich innych wejść i przerwania wszystkich dyskusji z poziomu ich panelu sterowania, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

Oprócz jednostek konferencyjnych, które zostały na stałe wbudowane w meble sali sądowej, dostępnych jest kolejnych 20 przenośnych pulpitów konferencyjnych DC-6120P, które pozwalają na dodanie kolejnych uczestników do posiedzenia sądu w dowolnej sali, jeśli pojawi się taka potrzeba.

 

Sygnał audio przekazywany z systemu DCS 6000 za pośrednictwem interfejsów QSC IO-22 trafia do centralnego procesora Q-Sys Core 250i, który zarządza przesyłaniem dźwięku sieciowego z obydwu głównych sal sądowych. Q-Sys kontroluje różne funkcje w sądzie, włączając w to emitowanie sygnału dzwonków rozpoczęcia rozpraw w budynku, zmianę koloru kontrolki LED (czerwona/zielona) statusu każdego mikrofonu GM-6524, czy też transmisję wywołań świadków za pośrednictwem systemu PA. W salach sądowych system nagłośnieniowy został w części oparty na starych głośnikach sufitowych, wykorzystanych z oryginalnego systemu, a także na nowych głośnikach instalacyjnych QSC AD-S52T, które to zespół z Hellwig Sound Systems zastosował na galeriach dostępnych dla publiczności. Kolejne głośniki zastosowane w korytarzach i salach budynku ułatwiają wzywanie świadków na salę rozpraw. Wszystkie głośniki są obecnie zasilane przez trzy wzmacniacze QSC ISA 300 Ti, które pozwalają na zindywidualizowaną kontrolę nawet pięciu różnych stref z głośnikami.

Zwiększona elastyczność wynikająca z zastosowania systemu dyskusyjnego DCS oraz platformy zarządzania dźwiękiem Q-Sys oznacza, że jeśli zajdzie taka potrzeba, małe grupy miejsc siedzących, dostępne w różnych salach sądowych, mogą być teraz łączone w systemy dyskusyjne różnej wielkości, bez konieczności równoczesnego włączania wszystkich siedzeń. Miejsca siedzące w odświeżonych salach sądowych mogą być również wystawiane lub dostawiane, w zależności od wielkości przeprowadzanych rozpraw. Nowe ławki mogą być w łatwy sposób dodawane do systemu dźwiękowego lub dotychczasowe z niego usuwane przez proste podłączanie lub odłączanie ich od sieci. Jeśli uczestnicy zmienią miejsca podczas dyskusji, ich nowe miejsce może być również dołączone bez żadnych problemów do aktywnej grupy dyskusyjnej, niezależnie od tego, czy znajdują się oni w pierwotnej sali sądowej, czy też z jakiegoś powodu zostali przeniesieni do innej. Peter Willmann z firmy Hellwig Sound Systems podsumowuje zalety całego rozwiązania: „System jest łatwy w obsłudze i pozwala w bardzo prosty sposób zmienić drogę przesyłania sygnału, gdy musi być zmieniony rozkład miejsc siedzących w sali rozpraw. Dodatkowo cały system jest niezwykle odporny na awarie.”