To centrum zostało założone w 1964 roku i jest instytucją szkoleniową Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zapewnia ono praktyczne, oparte na realnych potrzebach szkolenia oraz edukację, a także zwiększa możliwości instytucji rządowych, organizacji oraz innych podmiotów w obszarze pracy, sprawiedliwości społecznej oraz rozwoju. 

 

Kampus składa się z pięciu budynków, z których każdy reprezentuje dany kontynent. Nowy budynek „Europa” został stworzony w celu organizowania w nim konferencji, seminariów, warsztatów oraz wydarzeń medialnych organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje. Znajdujące się w nim centrum konferencyjne oferuje cztery modułowe pomieszczenia z przesuwanymi ścianami, które mogą być połączone w jedną dużą salę plenarną. Instalacja obejmowała sprzęt audiowizualny, system tłumaczeń symultanicznych oraz system wideokonferencyjny, a całość musiała być dostępna w różnych konfiguracjach.

System Shure Microflex Wireless wykorzystujący technologię DECT był rozwiązaniem wybranym dla centrum konferencyjnego „Europa”. Składa się on z ośmiu punktów dostępowych obsługujących 56 mikrofonów stołowych, cztery mikrofony ręczne oraz cztery nadajniki bodypack, tworząc łącznie 64 kanały mikrofonowe. Dla systemu tłumaczeń symultanicznych integrator wybrał cyfrowy system DCS 6000 z czterema promiennikami podczerwieni dla sześciu kabin tłumaczy, z których każda może być przypisywana na życzenie do każdego z czterech pomieszczeń.

 

Systemy DCS 6000 oraz Microflex Wireless są doskonałym wyborem ze względu na ich modułowy charakter oraz interoperacyjność, a także wysokiej jakości specyfikację techniczną. Ten nowo zainstalowany system w centrum konferencyjnym jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym konfiguracjom, nawet jeśli muszą być one zapewnione w bardzo krótkim czasie.