Syberyjska Państwowa Akademia Geodezji jest liderem wdrażania oraz twórcą rozwiązań informatycznych, które są uważane za podstawowe narzędzie dla większości technik kartograficznych, geodezyjnych i katastralnych.

Syberyjska Państwowa Akademia Geodezji przedstawiła kilka wymagań odnośnie swojego obiektu konferencyjnego. Najważniejszymi z nich były: właściwości, stylistyka oraz funkcjonalność.

Partner firmy DIS na terenie Rosji – Polymedia i jego nowosybirska filia przygotowali rozwiązanie w oparciu o najwyższej jakości system konferencyjny DCS 6000.

Zaproponowane przez Polymedia rozwiązanie bazujące na systemie DCS 6000 składa się z 52 jednostek DC 6990P dla delegatów oraz przewodniczącego, 52 wysokiej jakości mikrofonów typu shotgun GM 6622, a także oprogramowania SW 6000 dla głosowania, rejestracji oraz prezentowania wyników. Sprzęt DIS bezproblemowo został zintegrowany z systemem wideokonferencyjnym oraz wyświetlania informacji.