Nie produkowane

Zarządzanie bezprzewodową siecią oferuje pakiet do zarządzania widmem łączący w sobie analizę widma, alokację kanałów i zarządzania urządzeniami. Funkcje obejmują Axient Spectrum Manager, wykrywanie zakłóceń, praca na dwóch częstotliwościach i Wireless Workbench 6.

 • Dostępne współczynniki kształtu nadajników: Handheld
 • Zakres operacyjny (aż do): 150 m (w typowych warunkach)
 • Spectrum Management: Zaprojektowany do stałego monitorowania, oceny, konfigurowania i przydzielania kompatybilnych częstotliwości UHF. Axient Spectrum Manager tworzy nową klasę narzędzi do zarządzania częstotliwościami radiowymi.
 • Wykrywanie i zapobieganie zakłóceń: Odbiorniki Axient potrafią automatycznie wykryć zakłócenia i w ułamku sekundy zmienić częstotliwość roboczą na inną czystą i w pełni zgodną z poprzednią.
 • Frequency Diversity: Możliwość równoczesnej transmisji na dwóch niezależnych częstotliwościach w celu zapewnienia bezproblemowego przekazywania sygnału audio dla priorytetowych nadajników przy ekstremalnych warunkach radiowych.
 • Zdalna kontrola nadajnika: Punkt dostępowy Axient ShowLink Access Point wprowadza zupełnie nowe możliwości w dziedzinie mikrofonów bezprzewodowych: kompleksową zdalną kontrolę wszystkich parametrów nadajnika.
 • Zarządzanie zasilaniem: System kontroli zasilania akumulatorów Axient wyznacza nowe standardy w monitorowaniu w czasie rzeczywistym oraz zarządzania żywotnością akumulatorów oraz ładowarek.
 • Wireless Workbench 6: WWB6 posiada udoskonalony graficzny interfejs użytkownika, który jest dostosowany do zapewnienia pełnego wsparcia w zakresie działania, wydajności i pracy całej sieci, które oferuje Axient..

Spectrum Management:  szczegółowe skanowanie, zarządzanie oraz wizualizacja środowiska RF

Wprowadzenie nowego poziomu zarządzania środowiskiem RF: Axient Spectrum Management – to narzędzie zapewnia wygodne zarządzanie częstotliwościami radiowymi. Przedstawiając szczegółowe wyniki skanowania spektrum RF w postaci wykresów graficznych wraz z kompatybilnymi wartościami częstotliwości dla nawet niezwykle dużej ilości kanałów, Axient znacznie upraszcza pracę w złożonych środowiskach RF.

Dotychczas szybkie znalezienie czystej częstotliwości, która jest gotowa do użycia, wiązało się z koniecznością wykonania różnych obliczeń i użycia różnych narzędzi, a także dokonania szczegółowej analizy i manualnego programowania. 

Z Axient wszystko to uległo zmianie. Axient Spectrum Manager zapewnia precyzyjne szerokopasmowe skanowanie oraz równoczesne określenie zgodnych częstotliwości, a także monitorowanie częstotliwości zapasowych, ich pozycjonowanie i wdrażanie – wszystko na życzenie. Spectrum Manager nie tylko dokonuje precyzyjnego skanowania określonego obiektu pracy i prezentuje wyniki w formie graficznej, ale także potrafi dokonać sprawdzenia dla określonego sygnału oraz zapamiętać dane z pomiaru do ich późniejszego wykorzystania.

Wraz z oprogramowaniem Shure Wireless Workbench 6 narzędzie Axient Spectrum Management tworzy niezwykle bogaty interfejs graficzny pozwalający na podgląd środowiska RF i wybór optymalnych częstotliwości dla wszystkich kanałów bezprzewodowych, które są wykorzystywane w danej produkcji.

Wykrywanie zakłóceń i zapobieganie im: Przejście na czystą i zgodną częstotliwość, gdy pojawią się zakłócenia

Zakłócenia radiowe nie muszą być tylko akceptowane. Możemy ich unikać. Funkcja wykrywania zakłóceń i zapobiegania im ostrzega, gdy pojawią się zakłócenia RF i pozwala systemowi w czasie kilku milisekund przejść na czystą i zgodną częstotliwość. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet największe zakłócenia są praktycznie niezauważalne. Zakłócenia mogą mieć różne źródła – inne mikrofony bezprzewodowe, interkomy, urządzenia cyfrowe – czasami generują one poważne zakłócenia we wcześniej wybranych częstotliwościach pracy. Odbiorniki Axient są wyposażone w niezwykle czułe układy wykrywania zakłóceń, które ostrzegają użytkownika, gdy sygnał jest zagrożony.

W przypadku obniżenia jakości sygnału, technologia Axient Interference Avoidance pozwala operatorom systemu na przejście na czystą, kompatybilną częstotliwość – ręcznie lub automatycznie. Odpowiedź na ostrzeżenie może być zarówno manualna, przez wybór nowej częstotliwości lub też, gdy równocześnie wykorzystywany jest Axient Spectrum Manager, zamiana może następować automatycznie z puli częstotliwości zapasowych, które są stale monitorowane i pozycjonowane.

Wykrywanie zakłóceń oraz zapobiegnie im jest formą gwarancji, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, zakłócenia nie zrujnują widowiska. Tylko Axient może zapewnić tak niesamowity poziom kontroli oraz elastyczności.

Rozdział częstotliwości: Bezproblemowa, niezakłócona transmisja audio w przypadku bezpośrednich zakłóceń.

(Ponieważ ważne widowiska nie mogą być zakłócone)
Funkcja Frequency Diversity równocześnie transmituje sygnał na dwóch różnych częstotliwościach w celu zapewniania bezproblemowego i pozbawionego zakłóceń sygnału audio w przypadku bardzo ważnych kanałów.

Bezprecedensowa w technologii mikrofonów bezprzewodowych funkcja Frequency Diversity pozwala na transmisję sygnału audio z jednego źródła na dwóch niezależnych częstotliwościach radiowych. Po włączeniu trybu rozdziału częstotliwości odbiornik Axient stale analizuje jakość sygnału i wykorzystuje obydwie częstotliwości w celu zapewnienia optymalnego dźwięku na jednym kanale.

Dwie częstotliwości radiowe przekazujące ten sygnał audio sprawiają, że w przypadku pojawienia się zakłóceń na jednej częstotliwości nie następują żadne przerwy w transmisji audio. Zamiast obecności irytujących zaników lub artefaktów audio, odbiornik płynnie i automatycznie przełącza się na drugą częstotliwość radiową, zapewniając czysty i niezakłócony dźwięk.

Showlink Remote Control: zdalna regulacja nadajnika w czasie rzeczywistym

Nadzorowanie wykonawców, aby dokonywali zmian w ustawieniach ich mikrofonów bezprzewodowych, jest już przeszłością. ShowLink™ Remote Control zapewnia zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym nad wszystkimi parametrami nadajnika, od regulacji wzmocnienia do płynnej zmiany częstotliwości.

ShowLink™ Remote Control daje możliwość dokonywania zdalnych regulacji w czasie rzeczywistym wobec wszystkich parametrów nadajnika przy użyciu połączeń sieci bezprzewodowej między powiązanymi nadajnikami a odbiornikami Axient. Niezależnie od tego, czy wykonawcy znajdują się na scenie w połowie spektaklu, czy też czekają za sceną na swoją kolej, ShowLink pozwala inżynierom na dokonywanie istotnych zmian w ustawieniach ich nadajników – bez konieczności opuszczania swojego miejsca pracy.

Za pośrednictwem sieci ShowLink mogą być dokonywane zdalne zmiany częstotliwości, regulacje wzmocnienia, wyłączenie transmisji RF, zmiana mocy wyjściowej RF oraz inne regulacje. Proste dodanie punktu dostępowego ShowLink Access Point do dowolnej sieci Axient pozwala na natychmiastową kontrolę maksymalnie 16 nadajników na całym obszarze zasięgu sieci. Dodatkowy punkt dostępowy może być użyty do rozszerzenia obszaru pokrycia sieci i zwiększenia ilości obsługiwanych kanałów. Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym jest teraz możliwa dzięki ShowLink. Tylko z Shure.

Zaawansowane zarządzenie energią: inteligentny, solidny i niezawodny pakiet akumulatorów oraz ładowarek Axient

System zasilania akumulatorowego Axient wyznacza nowe standardy monitorowania w czasie rzeczywistym oraz zarządzania cyklem życia akumulatorów oraz ładowarek. Zestaw akumulatorów oraz ładowarek cechuje duża solidność, modułowa budowa oraz możliwość ich kontroli za pośrednictwem sieci, dzięki czemu można w czasie rzeczywistym uzyskać informacje dotyczące dostępnej energii, stanu ładowania oraz ogólnej kondycji akumulatora.

Zaawansowane zarządzanie energią zapewnia kompleksowy zestaw inteligentnych akumulatorów oraz baterii o wysokiej sprawności, z dokładną prezentacją krytycznych parametrów akumulatorów.

 • Poziom naładowania akumulatora jest wskazywany z dokładnością do 15 minut w nadajnikach, odbiornikach oraz WWB6.
 • Monitorowane są: procentowa pojemność oraz czas do pełnego naładowania akumulatorów, a dane są prezentowane na stacji ładowania w obudowie rack oraz w WWB6.
 • Kondycja akumulatora jest śledzona przy wykorzystaniu licznika cykli ładowania oraz procentowego poziomu względem oryginalnej pojemności.

Akumulatory Axient bezproblemowo i bezpiecznie są mocowane w korpusie nadajnika. Zaawansowane związki chemiczne w akumulatorach zapewniają 10 godzin ich działania z zerowym efektem pamięci. Akumulatory można naładować w ciągu jednej godziny do 50% pojemności lub w ciągu trzech godzin do pełnej pojemności.

Opcje ładowania rozpoczynają się od stacji ładującej w obudowie rack, która oferuje rozwiązania pozwalające na przechowywanie oraz ładowanie akumulatorów wraz z prezentowaniem kompleksowych informacji dotyczących ich stanu na wyświetlaczu. Możliwa jest obsługa do 8 akumulatorów do nadajników bodyback lub ręcznych. Stacja posiada układy analizy parametrów wszystkich akumulatorów i prezentuje uzyskane dane na wyświetlaczu umieszczonym na ścianie przedniej. Wszystkie parametry dotyczące ładowania mogą być monitorowane za pośrednictwem WWB6 dzięki możliwości podłączenia stacji ładującej do sieci. Przenośne ładowarki są kompaktową alternatywą, która pozwala na ładowanie akumulatorów w dowolnym czasie i miejscu.

Wireless Workbench 6: Oprogramowanie kompleksowego zarządzania i kontroli widowiska

Funkcjonalność przeszukiwania optymalizująca moc systemu Axient. WWB6 posiada ulepszony graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia jeszcze lepsze wsparcie dla Axient w rozplanowaniu spektrum fal radiowych, kompleksową koordynację częstotliwości oraz monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie Shure Wireless Workbench 6 jest najbardziej zaawansowanym systemem kontroli systemu bezprzewodowego, który jest dostępny na rynku. Zapewnia ono bogaty zestaw narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami widowiska za pośrednictwem sieci, zaczynając od prac planistycznych, a kończąc na monitorowaniu widowiska w czasie rzeczywistym.

W celu ułatwienia procesu planowania, przed rozpoczęciem widowiska Wireless Workbench 6 wykorzystuje zapisane wcześniej pliki skanowania do przygotowania szczegółowego opisu środowiska radiowego poza miejscem pracy, a także zawiera dane dotyczące kanałów TV w oparciu o daną lokalizację. Po podłączeniu do Axient Spectrum Manager, Wireless Workbench wykonuje skanowanie aktualnego stanu RF i dokonuje jego analizy, a następnie przygotowuje szczegółowy obraz graficzny pokrycia i pozycji urządzeń na wykresie częstotliwości o wysokiej rozdzielczości.

Kompleksowy rozdział częstotliwości jest dokonywany na podstawie danych skanowania, danych z bazy kanałów TV oraz zaawansowanych algorytmów określania kompatybilności. W ten sposób następuje określanie i przypisywanie czystych i użytecznych częstotliwości dla dowolnej ilości kanałów w systemie, a także dodatkowych częstotliwości zapasowych.

Podczas widowiska Wireless Workbench 6 zapewnia możliwość dokonywania zmian w czasie rzeczywistym parametrów urządzeń pracujących w sieci, a wśród nich zmian częstotliwości roboczych, wzmocnienia, mocy wyjściowej RF oraz wielu innych. Można indywidualnie określić na interfejsie danego kanału systemu bezprzewodowego obecność mierników audio oraz RF, wskazania stanu naładowania baterii czy kontroli głośności. Możliwość definiowania alarmów użytkownika zapewnia szybkie reagowanie za pośrednictwem oprogramowania w celu rozwiązywania takich problemów jak wystąpienie zakłóceń, czy też wyładowanie baterii oraz spadek mocy sygnału RF.

Zapewnienie możliwości koordynowania pracy, monitorowania oraz kontroli najbardziej złożonych systemów bezprzewodowych bezpośrednio z poziomu laptopa sprawia, że Wireless Workbench 6 jest narzędziem, które wyzwala pełną moc Axient.

Specyfikacje techniczne

Axient Specyfikacje
Liczba kompatybilnych systemów na pasmo częstotliwości:
82
Zakres działania (aż do):
150 m (w typowych warunkach)

Dodatkowe specyfikacje techniczne

Dalsze specyfikacje:
 • Audio Frequency Response: 40 – 18 kHz (+1, -3 dB)
  (Note: Dependent on microphone type)
 • Total Harmonic Distortion: 45 kHz max. deviation <0.3%, A-weighted, typical
 • Latency: <1 ms
 • Cross-Subnet Connection/Control: Yes
 • RF Tuning Step Size: 25 kHz
  (Note: Varies by region)
 • Operating Temperature Range: -18°C (0°F) to 63°C (145°F)
  (Note: Battery characteristics may limit this range.)
 • Encryption: No
 • Transmission: Analog in UHF
 • High density mode: No
 • Interference detection: Yes
 • Remote control: Yes
 • DANTE Audio Network Interface: No
 • System Audio Polarity: Positive pressure on microphone diaphragm (or positive voltage applied to tip of WA302 phone plug) produces positive voltage on pin 2 (with respect to pin 3 of low-impedance output) and the tip of the high impedance 1/4-inch output.