Bez względu na to, czy nagrania są dokonywane w profesjonalnym studiu, w naszym domu, czy też bezpośrednio przy użyciu komputera PC lub Mac – ich jakość głównie zależy od użycia właściwych mikrofonów oraz sprzętu do rejestrowania dźwięku.