W produkcjach telewizyjnych lub transmitowanych multimedialnie wysoka jakość obrazu oraz materiału dźwiękowego idą w parze. Dobry obraz staje się bezwartościowy, jeśli dźwięk nie jest zrozumiały. Mikrofony wbudowane w kamery w większości przypadków nie są wystarczająco dobre, aby zapewnić odpowiedniej jakości dźwięk, ponieważ równocześnie odbierają głośne szumy z otoczenia. Użycie jednego lub kilku dodatkowych mikrofonów pozwala uzyskać znacznie lepsze rezultaty.