Nowy
Nowy
Nowy

UA846Z2 Frequency Manager pozwala na połączenie maksymalnie sześciu odbiorników GLXD4R w obudowach rack w celu zapewnienia stabilnego i niezawodnego odbioru transmitowanych sygnałów radiowych dzięki opatentowanemu sposobowi przesyłania danych. Liczba dostępnych kanałów systemu GLX-D Rack Mount Digital Wireless może być zwiększona do 9 systemów działających równocześnie w typowych środowiskach pracy (11 w warunkach optymalnych), z dodatkowymi opcjami rozmieszczenia zdalnych anten, w przypadku równoczesnej pracy wielu systemów.

 • Provides advanced frequency management to a linked receiver community for improved RF performance and increased channel count
 • Link multiple receivers via RF ports for traditional antenna distribution
 • Intelligent frequency management quickly identifies the best frequencies
 • Identifies and assigns optimal frequencies to receiver/transmitter pairs
 • In case of interference, automatically and seamlessly transitions to backup frequencies
 • Provides power to the GLXD4R receivers, eliminating need for power strips or multiple outlets
 • Globally‐unlicensed 2.4 GHz frequency band
 • Zapewnia zaawansowane zarządzanie częstotliwościami transmisji połączonych odbiorników w celu poprawy wydajności RF i zwiększenia liczby kanałów
 • Łączy wiele odbiorników za pośrednictwem portów RF dla jednego typowego systemu antenowego
 • Inteligentne zarządzanie częstotliwościami szybko odnajduje najlepsze częstotliwości transmisji radiowej
 • Wykrywanie i przypisywanie optymalnych częstotliwości dla danych par odbiornik-nadajnik
 • W przypadku wystąpienia zakłóceń następuje automatyczne i płynne przełączenie na częstotliwości zapasowe
 • Zapewnia zasilanie odbiornikom GLXD4R, eliminując potrzebę używania przedłużaczy lub korzystania z wielu gniazd zasilania
 • Praca w ogólnie dostępnym paśmie częstotliwości 2,4 GHz

Specyfikacje techniczne

Waga:
1630 g
Wysokość x Szerokość x Głębokość:
45.0 × 483.0 × 192.0 mm

faq

Czy mogę używać standardowych systemów GLX-D z nowymi systemami GLX-D Advanced?

Jeśli nie korzystasz z Menedżera częstotliwości, odbiornik GLXD4R działa podobnie do odbiornika GLXD4. W takim przypadku postępuj zgodnie ze wskazówkami i najlepszymi praktykami dla GLX-D.Jeśli korzystasz z Menedżera częstotliwości, zalecamy tylko jeden standardowy system GLX-D.

Czy są różne nadajniki?

Nie. Jest tylko jedna seria nadajników. Można ich używać z odbiornikami GLX-D (GLXD4 i GLXD6), a także z odbiornikami GLX-D Advanced (GLXD4R).

Ile kanałów mogę uruchomić za pomocą GLX-D Advanced?

W środowisku, w którym nie ma innych urządzeń Wi-Fi, można uruchomić maksymalnie 11 kanałów. W typowych warunkach (jeden kanał WiFi jest aktywny) można uruchomić do 9 kanałów. Im więcej kanałów Wi-Fi jest aktywnych w środowisku, tym niższa maks. ilość kanałów. Pamiętaj, aby użyć menedżera częstotliwości.

Jaka jest różnica między grupami A i B?

Grupa A jest zoptymalizowana pod kątem małego opóźnienia (4 ms), idealnego dla 6 kanałów maksymalnie 9. Grupa B ma wyższą stabilność i większe opóźnienie (7,3 ms), idealne w przypadku zakłóceń lub konieczności uruchomienia od 9 do 11 systemów.

Jakie są główne różnice między GLX-D i GLX-D Advanced?

Odbiornik GLX-D Advanced jest montowany w racku i posiada odłączane anteny. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z anten kierunkowych, co pomaga zwiększyć stabilność systemu w środowiskach z innymi źródłami Wi-Fi. GLX-D Advanced Frequency Manager tworzy wspólną grupę częstotliwości dla wszystkich odbiorników i automatycznie przypisuje częstotliwości do każdego odbiornika. Jeśli wystąpią zakłócenia, menedżer częstotliwości przydziela nowe częstotliwości bez słyszalnych przerw.

Mam dwa kanały GLX-D Advanced. Czy Menedżer częstotliwości jest konieczny?

Nie. Przy uruchamianiu dwóch kanałów zalecamy użycie rozdzielacza antenowego UA221-RSMA, aby podzielić sygnał anten na dwa odbiorniki
Pełny wykaz technicznych pytań i odpowiedzi Shure