Wyznaczając nową klasę wśród narzędzi do zarządzania pracą w zakresie częstotliwości radiowych model AXT600 Axient Spectrum Manager zapewnia skanowanie szerokiego zakresu pasma UHF, analizę wyników skanowania i zarządzanie użytecznymi częstotliwościami - wszystko w urządzeniu o wielkości standardowego racka 1U.

Koordynacja

 • Skanowanie szerokiego zakresu pasma
  • Skanowanie całego pasma z zakresu UHF (470-952 MHz) w czasie krótszym niż 1 minuta.
  • Dane skanowania są bezpośrednio dopasowywane do parametrów i warunków pracy odbiornika Axient, a wyniki skanowania są zapamiętywane do późniejszego ich wykorzystania przy kolejnych analizach.
 • Wbudowany kalkulator częstotliwości określa zgodne częstotliwości dla wszystkich bezprzewodowych urządzeń Shure, które pracują w danej sieci.
 • Listy częstotliwości mogą być eksportowane do Spectrum Manager z oprogramowania Wireless Workbench 6.
 • Programowanie urządzeń pracujących w sieci upraszcza i usprawnia konfigurację wielokanałowych systemów Axient oraz UHF-R.
 • Zaawansowana kontrola użytkownika
  • Regulowany próg graniczny wyklucza częstotliwości powyżej ustawionego poziomu szumów.
  • Możliwość szybkiego i łatwego wprowadzenia częstotliwości znanych kanałów TV lub całych zakresów częstotliwości w celu ich wyeliminowania z użytecznego zakresu.
  • Możliwość podglądu i edycji listy częstotliwości.
  • Analiza zmodyfikowanej listy częstotliwości w celu zweryfikowania jej kompatybilności.

Analiza

 • Monitorowanie częstotliwości zapasowych w czasie rzeczywistym pozwala na ich szybkie i efektywne użycie.
 • Ranking częstotliwości zapasowych określa ich jakość i wyznacza te, które są najbardziej użyteczne w danym momencie.
 • System zarządzania listą częstotliwości zawiera też informacje o wszystkich urządzeniach pracujących w sieci.
 • Gdy zajdzie potrzeba zmiany, na życzenie serwer częstotliwości zapewnia czystą i kompatybilną częstotliwość.

Wizualizacja

 • Na panelu przednim wyświetlacz spektrum prezentuje wykres z funkcjami kursora, powiększania oraz wyszukiwania wartości szczytowych.
 • Ekran z częstotliwościami zapasowymi określa ilość tych częstotliwości, które są gotowe do użycia w kanałach Axient.
 • Funkcja “Listen” demoduluje sygnały FM do celów monitorowania z użyciem słuchawek i wyświetla poziom sygnału w czasie rzeczywistym.

Połączenia

 • Funkcja kaskady sygnału RF pozwala na połączenie maksymalnie 5 odbiorników z wykorzystaniem jednego sygnału źródłowego RF.
 • Dwa porty Ethernet pozwalają na wygodne połączenie z komputerem i punktem dostępowym ShowLink™ Access Point.
 • Gniazdo wejściowe i wyjściowe IEC umożliwia zasilanie prądem AC kilku urządzeń z jednej linii.

Przez skanowanie i wyświetlenie środowiska RF, a następnie określenie kompatybilnych częstotliwości i szybkie przekazanie ich do odbiorników Axient, Axient Spectrum Manager zapewnia kompleksowy interfejs oraz precyzyjne informacje dotyczące przydzielenia najlepszych dostępnych częstotliwości do dowolnej liczby kanałów bezprzewodowych.

W celu zapewnienia większej elastyczności w złożonych środowiskach RF, ATX600 również monitoruje częstotliwości zapasowe i tworzy ich ranking. Następnie może je natychmiast automatycznie wykorzystać, gdy odbiornik Axient wykryje zakłócenia. Wraz z oprogramowaniem Shure Wireless Workbench 6 narzędzia Axient Spectrum Management zapewniają bogaty w informacje interfejs graficzny przedstawiający środowisko RF i pozwalają na wybranie optymalnych częstotliwości dla wszystkich kanałów bezprzewodowych wykorzystywanych w danym momencie.