Marc Henshall,

Niedawno brytyjski Ofcom zatwierdził plany dla urządzeń „white space” w zakresie współdzielenia pasma radiowego z telewizją cyfrową oraz mikrofonami bezprzewodowymi. Chociaż mieliśmy świadomość, że będą przyjęte nowe regulacje, ta decyzja jest poważnym ciosem, ponieważ stajemy przed rzeczywistością, gdzie nielicencjonowane urządzenia bezprzewodowe będą działać w dużej bliskości mikrofonów bezprzewodowych oraz systemów odsłuchu dousznego.

Ofcom uważa tę decyzję za „oferującą nowe bezprzewodowe aplikacje z korzyścią dla klientów oraz biznesu” podkreślając, że konieczne jest zaspokojenie oczekiwań stawianych przez zwiększającą się liczbę urządzeń bezprzewodowych.

antenna-white-space

Co się dzieje?

Po pierwsze pozwólcie, że wyjaśnię trochę, co to są „white spaces” (białe plamy). Białe plamy to nazwa, jaką określa się pewne zakresy spektrum, które są nieużywane w określonym miejscu i w danym czasie. Te białe plamy TV znajdują się w paśmie UHF między 470 MHz a 790 MHz – części spektrum, która jest niezbędna do zapewnienia właściwego działania mikrofonów bezprzewodowych..

Niestety podjęto decyzję o zapewnieniu dostępu do nieużywanych części tego spektrum w ramach procesu określonego jako „udostępnianie dynamiczne”. Przykładami wykorzystania białych plam są m.in. aplikacje związane z łącznością internetową ze statkami, sieci szerokopasmowe w obszarach wiejskich, sieci przesyłu danych w obrębie aglomeracji, a także wzajemne komunikowanie się maszyn.

Ofcom twierdzi, że ryzyko wystąpienia zakłóceń będzie znacząco zmniejszone przez wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie funkcjonalności i danych technicznych dla urządzeń działających w białych plamach. Część z nich obejmuje zdolność urządzeń do rozpoznawania, gdzie się znajdują, a następnie zarządzania nimi przy wykorzystaniu bazy danych spektrum, aby zapewnić równoczesne działanie różnych urządzeń.

Rozpatrując to teoretycznie, rozwiązanie zaproponowane przez Ofcom może wydawać się całkowicie rozsądne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że białe plamy są częściami widma, które nie są używane. Jednakże faktem jest, że obok mikrofonów bezprzewodowych będą działać urządzenia bez licencji, a to już powoduje zwiększone ryzyko dla naszej branży.

Co więcej, zapowiedzi ze strony Ofcom pojawiają się w czasie, gdy pasma UHF są już zatłoczone jak nigdy wcześniej, ponieważ wcześniej zostało odebrane pasmo 800 MHz. Uwzględniając w tym wszystkim jeszcze informację o oczyszczeniu pasma 700 MHz, aby udostępnić ją dla dalszego rozszerzenia dostępu do usług szerokopasmowych, to problem zarysowuje się jeszcze wyraźniej.

Pozytywnym aspektem jest to, że Ofcom zauważył znaczenie pasma UHF dla użytkowników mikrofonów bezprzewodowych. Jednakże nawet w przypadku wprowadzenia bazy danych istnieje cały czas możliwość włamywania się do tych urządzeń. Gdyby tak się stało, nie bylibyśmy w stanie określić, gdzie się znajdują. Dlatego też ryzyko pozostaje bardzo wysokie, a myśl o obecności nielicencjonowanych systemów nie napawa optymizmem.

Cały ten proces w dość wyraźny sposób unaocznia nam, jak niepewna pozostaje przyszłość spektrum transmisji bezprzewodowej. Decyzja Ofcom o daniu zielonego światła dla urządzeń działających w białych plamach jest jedną z wielu spośród całej reakcji łańcuchowej, która rozpoczęła się wraz z przejściem telewizji analogowej na cyfrową. Nasze działania w celu zapewnienia niezawodnego działania mikrofonów bezprzewodowych na terenie Zjednoczonego Królestwa stają się coraz bardziej ograniczane i z tego też powodu powinniśmy z dużą rezerwą odnosić się do urządzeń działających w białych plamach.

losing-your-voice-banner

Dowiedz się więcej i bądź gotów

Nie ulega wątpliwości, że zmiany w spektrum częstotliwości radiowych stały się w ostatnich latach bardzo intensywne i znaczące. Są one nawet tak duże, że dla wielu mogą wydawać się nieco zniechęcające, nawet dla najbardziej doświadczonych inżynierów dźwięku. Z tego też powodu uruchomiliśmy kampanię informacyjną pod nazwą „Losing Your Voice”. Ta nowa strona internetowa działa jako centrum zasobów dla naszej branży stanowiąc miejsce, w którym profesjonaliści oraz półprofesjonaliści korzystający z technologii RF mogą znaleźć potrzebne informacje o wyzwaniach, przed którymi stoi cała nasza branża.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę: LosingYourVoice.co.uk

Marc Henshall

Marc forms part of our Pro Audio team at Shure UK and specialises in Digital Marketing. He also holds a BSc First Class Hons Degree in Music Technology. When not at work he enjoys playing the guitar, producing music, and dabbling in DIY (preferably with a good craft beer or two).