Marc Henshall,

Witamy ponownie. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najważniejszych aspektów związanych z połączeniem razem wszystkich sygnałów uzyskanych podczas rejestrowania zestawu perkusyjnego. Jeśli podczas danej sesji nagraniowej było użytych wiele mikrofonów do przechwycenia dźwięku jednego źródła, zgodność fazowa sygnałów z tych mikrofonów ma znaczenie krytyczne. W szczególności musimy zwrócić uwagę na zgodność między mikrofonami użytymi do bezpośredniego omikrofonowania a mikrofonem(-ami) akustyki pomieszczenia.

Zgodność fazowa sygnałów zestawu perkusyjnego

Czym jest znoszenie się sygnałów odwróconych w fazie?

Bez zbytniego zagłębiania się w kwestie teoretyczne, znoszenie się sygnałów odwróconych w fazie występuje w przypadku, gdy sygnały z dwóch mikrofonów odbierających dźwięk z tego samego źródła są przesunięte w fazie względem siebie. Inaczej mówiąc, gdy w tym samym czasie jedna fala dźwiękowa jest w połówce dodatniej, druga jest w połówce ujemnej. Jeśli przesunięcie fazowe wynosi dokładnie 180 stopni, obydwie fale zniosą się wzajemnie dla danej częstotliwości. W efekcie końcowym uzyskujemy bardzo kiepski ogólny dźwięk.

Problemy fazowe pojawiają się regularnie podczas nagrywania zestawu perkusyjnego, ponieważ bardzo często używany jest więcej niż jeden mikrofon do przechwytywania dźwięku każdego z elementów zestawu. Na przykład, jeśli mamy blisko omikrofonowany werbel oraz dwa mikrofony overhead, wówczas dźwięk z werbla będzie docierać do overheadów później niż do mikrofonu umieszczonego obok werbla. Jeśli fale dźwiękowe będą się znosić w pewnym stopniu, wówczas uzyskiwany dźwięk będzie słabo zdefiniowany i pozbawiony energii – szczególnie w dolnym zakresie.

Unikanie i minimalizowanie problemów fazowych

Problem znoszenia się sygnałów odwróconych w fazie może zostać zminimalizowany podczas procesu rejestrowania przez użycie odpowiedniej techniki mikrofonowej oraz zastosowanie reguły 3 do 1.

Reguła 3 do 1 mówi, że drugi mikrofon powinien znajdować się w odległości od pierwszego mikrofonu przynajmniej trzy razy większej niż odległość pierwszego mikrofonu od źródła dźwięku. Na przykład jeśli umieścimy dwa mikrofony przy jednym instrumencie, a odległość od źródła dźwięku do pierwszego mikrofonu wynosi 30 cm, wówczas drugi mikrofon powinien znajdować się 90 cm od pierwszego mikrofonu. Ta reguła nie jest bardzo sztywna, ale powinna być traktowana jako punkt wyjścia podczas eliminowania problemów fazowych.

Jakkolwiek byśmy się nie starali, nawet przestrzegając reguły 3 do 1, pewne straty w dźwięku w wyniku wystąpienia filtra grzebieniowego są nieuniknione. Z tego też powodu ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na powiązania między poszczególnymi kanałami i odpowiednio zmniejszać występujące różnice w fazie sygnałów. W przedstawionych poniżej filmach nasz gość Jay Stapley przeprowadza operacje sprawdzania zgodności fazy między poszczególnymi kanałami zestawu perkusyjnego i pokazuje, w jaki sposób użyć funkcji odwrócenia fazy sygnału w celu uzyskania bardziej potężnego brzmienia. Uważnie posłuchajmy różnicy w brzmieniu, gdy Jay zmienia relacje fazy sygnału A/B między wieloma mikrofonami.

W drugiej części naszego materiału video Jay przechodzi do szczegółów skupiając się na wzajemnej relacji między górnym a dolnym mikrofonem werbla i ich interakcją z overheadami.

Mamy nadzieję, że ta seria będzie bardzo użyteczna w naszym dążeniu do uzyskania znakomitego brzmienia perkusji. Zapraszamy do przeczytania kolejnego, szóstego i ostatniego już odcinka dotyczącego zestawu perkusyjnego, w którym zajmiemy się sfinalizowaniem miksowania. Zanim będzie on dostępny, zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi częściami tej serii, zaczynając od części 1, gdzie omawiamy skonfigurowanie oraz omikrofonowanie zestawu perkusyjnego.

Marc Henshall

Marc forms part of our Pro Audio team at Shure UK and specialises in Digital Marketing. He also holds a BSc First Class Hons Degree in Music Technology. When not at work he enjoys playing the guitar, producing music, and dabbling in DIY (preferably with a good craft beer or two).