Mikrofony: Charakterystyka kierunkowości / wzór biegunowy

Charakterystyka kierunkowości mikrofonu określa jego czułość na dźwięki w odniesieniu do kierunku lub kąta, pod którym te dźwięki docierają. Inaczej mówiąc jest to sposób, w jaki mikrofon „słyszy” dźwięki dochodzące z różnych kierunków. Najbardziej popularnymi charakterystykami kierunkowości są: wszechkierunkowa, kardioidalna oraz superkardioidalna.

Kardioidalna charakterystyka częstotliwości

Mikrofony z kardioidalną charakterystyką kierunkowości cechuje największa czułość na dźwięki dochodzące z przodu mikrofonu i najmniejsza na dźwięki docierające z tyłu. To powoduje izolowanie niepożądanych sygnałów otoczenia i zapewnia zdecydowanie większą odporność na sprzężenia zwrotne w porównaniu do mikrofonów wszechkierunkowych. Ta cecha sprawia, że mikrofony kardioidalne są szczególnie użyteczne na głośnych scenach.

Mikrofony kardioidalne

Superkardioidalna charakterystyka częstotliwości

Mikrofony o superkardioidalnej charakterystyce kierunkowości oferują węższy zakres odbioru sygnałów w porównaniu do mikrofonów kardioidach i większą odporność na dźwięki otoczenia. Jednak cechuje je też niewielki odbiór dźwięków bezpośrednio z tyłu, dlatego też ważne jest właściwe umieszczenie takiego mikrofonu względem monitorów odsłuchowych. Mikrofony superkardioidalne są najbardziej odpowiednie w przypadkach, gdy musimy nagłośnić jedno źródło dźwięku w głośnym otoczeniu. Są też one bardzo odporne na sprzężenia zwrotne.

Mikrofony superkardioidalne

Wszechkierunkowa charakterystyka częstotliwości

Mikrofony z wszechkierunkową charakterystyką kierunkowości cechuje jednakowa czułość przy wszystkich kątach ich ustawienia. Oznacza to jednakowy odbiór dźwięków ze wszystkich kierunków. Z tego powodu mikrofony te nie muszą być ustawione w konkretnym kierunku, co jest szczególnie pomocne w przypadku mikrofonów lavalier. Wadą mikrofonu z taką charakterystyką jest to, że nie można skierować go w przeciwnym kierunku od niepożądanych źródeł dźwięków, takich jak kolumny PA, co może powodować sprzężenia zwrotne.

Mikrofony wszechkierunkowe

Dwukierunkowa charakterystyka częstotliwości

Dwukierunkowa charakterystyka kierunkowości jest również określana jako „ósemkowa”. Mikrofon posiadający dwukierunkową charakterystykę kierunkowości odbiera sygnały z przodu oraz z tyłu mikrofonu, ale nie z jego boków (pod kątem 90 stopni). Najczęściej charakterystykę ósemkową posiadają mikrofony wstęgowe oraz mikrofony z dużą membraną.

Mikrofony dwukierunkowe