Dane firmy i informacje kontaktowe

Polsound Sp. z o. o.

ul. Brukowa 29
05-092 Łomianki

Telefon: +48 22 2041 100
Fax: +48 22 751 3146

Wojciech Puczyński

REGON: 010538252; XXI Wydz. Gosp. KRS: 0000121965
NIP 526-030-71-75

Polityka gospodarowania odpadami
GIOS: GIOS E0010283WZBW

Prawa autorskie

© 2016 Shure Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości tej strony wykraczające poza granice prawa autorskiego bez wyraźnej zgody Shure Europe GmbH jest zabronione.

Zaktualizowano w dniu: 23.08.2016

Warunki i postanowienia

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska stworzyła internetową platformę do rozstrzygania sporów („platformę ODR”) dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Jeżeli klient jest konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej, platforma ta może być wykorzystywana do rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z zawartych przez Internet umów, bez konieczności wkraczania na drogę sądową.

Jesteśmy zobowiązani poinformować o istnieniu platformy ODR, a w tym kontekście również o naszym adresie e-mailowym info@shure.de.

 

Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejszym gwarantujemy, że dane osobowe będą traktowane jako poufne.