Specyfikacje techniczne

Te dokumenty zawierają szczegółowe specyfikacje techniczne wybranych produktów Shure. 

Specyfikacja techniczna  Plik Word Plik txt
ULXP4 Word-File txt-File
ULXS4 Word-File txt-File
ULX2 Word-File txt-File
ULX1 Word-File txt-File
SLX2 Word-File txt-File
DFR22 Word-File txt-File
Beta53 Word-File txt-File
MC50 Word-File txt-File
ConferenceONE s Word-File txt-File
ConferenceONE i Word-File txt-File
WL51lo Word-File txt-File
WL51 Word-File txt-File
WH30 Word-File txt-File
UR4 Word-File txt-File
UR2 Word-File txt-File
MC51 Word-File txt-File
ULXS4   txt-File
UR1 Word-File txt-File
SLX1 Word-File  
DFR22 Word-File  
WL50  - txt-File
DFR11EQE5 Word-File  -
DFR22E Word-File txt-File
SLX4 Word-File