Rysunki CAD

Rysunki CAD produktów Shure w formacie DXF dla projektantów systemów. Pliki spakowane w formacie ZIP.