Nagrywanie domowe & Podcasting

Nagrywanie domowe oraz z użyciem komputera

Istnieje wiele plotek i opowieści o tym, w jaki sposób i kiedy dokonano pierwszego nagrania audio. Niezależnie od wszystkiego za pioniera na tym polu uważa się Thomasa Edisona. 6 grudnia 1877 roku recytował on pierwszą zwrotkę poematu „Mary had a little lamp” utrwalając ją na swoim gramofonie z cylindrem z folią cynową.

Od tego czasu zostały wymyślone różne formaty do nagrywania i odtwarzania audio, takie jak na przykład płyty gramofonowe, kasety magnetofonowe, DAT, MiniDisc itd. Aktualnie standardem stało się cyfrowe nagrywanie twardodyskowe.

Sygnały analogowe

Niezależnie od sposobu przechowywania, wszystkie sygnały audio muszą być przekształcone na sygnały elektryczne. Sygnał elektryczny audio odzwierciedla postać fali dźwiękowej. W przypadku sygnału analogowego przekazywany jest prąd stały. Taki elektryczny sygnał audio może być łatwo modulowany na płycie gramofonowej lub na taśmie magnetofonowej. Fizyczne właściwości medium, takie jak natężenie pola magnetycznego lub ścieżki rowka nagrania, bezpośrednio odnoszą się lub są analogiczne do fizycznych właściwości oryginalnego dźwięku.

Sygnały cyfrowe

Zapis cyfrowy wiąże się z konwertowaniem elektrycznego sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Najważniejszą cechą sygnału cyfrowego jest częstotliwość próbkowania oraz rozdzielczość bitowa. Ogólnie rzecz ujmując konwersja sygnału analogowego na cyfrowy wiąże się z wykonywaniem okresowych pomiarów lub próbkowania poziomu sygnału audio i przekształcaniem tych wyników na strumień zer oraz jedynek. Graficznie może być to przedstawione jako przeniesienie sinusoidy na falę „schodkową” (zobacz ilustrację poniżej).

Częstotliwość próbkowania

Częstotliwość próbkowania określa, jak wiele razy na sekundę następuje pomiar sygnału analogowego. Im wyższa częstotliwość próbkowania, tym wyższa dostępna maksymalna charakterystyka częstotliwościowa. Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz (sygnał analogowy jest próbkowany 44100 razy na sekundę) może odwzorowywać częstotliwości audio sięgające 22050 herców, zapewniając „jakość CD”. Zmniejszenie częstotliwości próbkowania powoduje obniżenie jakości brzmieniowej (czasami określanej jako „jakość mowy”), ale też wiąże się to z mniejszymi wielkościami plików oraz szybszym ich pobieraniem.

Wyższe częstotliwości próbkowania są czasami dostępne w profesjonalnych urządzeniach rejestrujących sygnały, chociaż cały czas trwają dyskusje, czy częstotliwości próbkowania wyższe niż 44,1 kHz zapewniają słyszalną poprawę jakości dźwięków.

Rozdzielczość bitowa

Rozdzielczość bitowa określa ilość bitów użytych do zapisu wyników pomiaru poziomu sygnału audio, za każdym razem, gdy jest on próbkowany. Zastosowanie większej ilości bitów umożliwia bardziej precyzyjny pomiar i lepszą jakość nagrywania dzięki zwiększeniu dynamiki sygnału oraz ograniczeniu poziomu szumów.

Na przykład 8-bitowe próbkowanie pozwala na pomiar poziomu sygnału audio w 256 niezależnych etapach; jeśli rzeczywisty poziom sygnału znajduje się gdzieś pomiędzy dwoma krokami, wówczas szacunkowe jej???? określenie rozdzielczości bitowej nie będzie wystarczająco precyzyjne. Próbkowanie 16-bitowe (stosowane w audio CD) pozwala na 65536 niezależnych kroków, co zapewnia wystarczającą dokładność do stworzenia bardzo dokładnego obrazu przetwarzanego sygnału.

Stosowanie większej rozdzielczości bitowej (np. 24-bitowej, przy której dokonywanych jest 16 milionów kroków, a nawet 32-bitowej, z 4300 miliardami kroków), wiąże się z bardzo dużymi wielkościami plików i dłuższym czasem ich pobierania. Należy też pamiętać, że podczas edycji zarejestrowanego materiału wymaga to też większej mocy obliczeniowej oraz pamięci urządzenia edycyjnego. Otrzymany sygnał cyfrowy może być przechowywany na różnych nośnikach, takich jak płyty CD, taśmy DAT lub bezpośrednio na twardym dysku.

 


Sprzęt do nagrań za pomocą twojego komputera PC lub Mac

SM57 Instrument Mic and X2u XLR-to-USB Signal Adapter
SM57+X2u
SM58 Vocal Mic and X2u XLR-to-USB Signal Adapter
SM58+X2u
X2u XLR-to-USB Signal Adapter
X2U

Shure mikrofony USB

PG27USB USB Microphone for PC Home Recording
PG27USB
PG42USB Condenser USB Microphone for PC and Home Recording
PG42USB

Potrzebujesz słuchawek do monitoringu?

SRH240A Headphones
SRH240A
SRH440 Headphones
SRH440
SRH840 Headphones
SRH840