Techniki mikrofonowe stereo

Stereo Microphone TechniquesJedną z najbardziej popularnych technik mikrofonowych jest omikrofonowanie stereo. Korzystamy w niej z dwóch lub większej liczby mikrofonów w celu stworzenia obrazu stereo. Daje to często złudzenie przestrzennego rozmieszczenia instrumentów lub głębi sceny dźwiękowej dla całego nagrania. Istnieje wiele różnych sposobów omikrofonowania stereo. Trzy najpopularniejsze z nich to: para rozstawiona (A/B), para zbieżna lub prawie zbieżna (konfiguracja X-Y) oraz technika Mid-Side (M-S) (środek – bok).

Technika pary rozstawionej (A/B)

Technika pary rozstawionej (A/B) korzysta z dwóch mikrofonów kardioidalnych lub wszechkierunkowych umieszczonych w odległości 1 do 3 metrów od siebie i umieszczonych skrajnie w lewym i prawym kanale w celu uzyskania obrazu stereo zespołu lub instrumentu. Efektywne rozdzielenie stereo jest bardzo szerokie. Odległość między dwoma mikrofonami jest uzależniona od fizycznego rozmiaru źródła dźwięku.

Na przykład, jeśli dwa mikrofony są umieszczone trzy metry od siebie przy nagrywaniu gitary akustycznej, wówczas gitara pojawi się w środku obrazu stereo. Jest to prawdopodobnie zbyt duża odległość między mikrofonami dla tak małego źródła dźwięku. W takiej sytuacji powinna być mniejsza odległość między mikrofonami. Wadą konfiguracji stereo A/B jest możliwość pojawienia się niepożądanych znoszeń sygnałów odwróconych w fazie z użytych mikrofonów.

Ze względu na stosunkowo dużą odległość między mikrofonami i możliwość różnicy w czasie odbioru dźwięków przez te mikrofony, może dochodzić do zjawiska interferencji. W takiej sytuacji do sprawdzenia problemów z obecnością zakłóceń fazowych może posłużyć referencyjne źródło sygnału monofonicznego. Gdy zarejestrowany materiał zostanie przełączony w tryb mono, a częstotliwości będą skakać w górę i w dół w nagraniu, można założyć, że występują problemy z fazą sygnału. To może być poważny problem, jeśli nagranie będzie odsłuchiwane w mono, co jest typowe w odtwarzaniu sygnału radiowego lub ścieżek dźwiękowych.

Technika X-Y

Stereo Microphone TechniquesTechnika X-Y wykorzystuje dwa mikrofony kardioidalne tego samego typu oraz producenta, z dwiema kapsułami mikrofonowymi umieszczonymi tak blisko siebie, jak jest to możliwe (zbieżnie) lub w odległości 30 centymetrów od siebie (prawie zbieżnie) i skierowane do siebie pod kątem w zakresie od 90 do 135 stopni, w zależności od wielkości źródła dźwięku oraz oczekiwań brzmieniowych. Para mikrofonów jest centralnie skierowana na źródło dźwięku i ustawiona w skrajnie lewym i prawym kanale stereo. Ze względu na małą odległość między mikrofonami, dźwięki pojawiają się w mikrofonach niemalże w tym samym czasie, ograniczając (konfiguracja prawie zbieżna) lub eliminując całkowicie (konfiguracja zbieżna) możliwe problemy z fazą sygnału, która występuje przy technice A/B.

Techniki mikrofonowe stereo

Stereo Microphone TechniquesSeparacja stereo przy tej technice jest dobra, ale może być ograniczona, jeśli źródło dźwięku jest wyjątkowo szerokie. Zgodność mono jest dobra (konfiguracja prawie zbieżna) lub znakomita (konfiguracja zbieżna).

Ilustracja z prawej strony przedstawia przykład konfiguracji techniki omikrofonowania stereo „X-Y” przy wykorzystaniu adaptera mikrofonowego stereo Shure 27M.

Technika M-S Stereo

Technika stereo M-S lub Mid-Side wykorzystuje równocześnie mikrofonowy kartridż kardioidalny oraz dwukierunkowy, które zwykle są umieszczone w jednej obudowie i ustawione w układzie zbieżnym. Kartridż kardioidalny (mid) jest skierowany bezpośrednio na źródło dźwięku i odbiera on zasadnicze dźwięki w osi, natomiast kartridż dwukierunkowy (side) jest skierowany na lewą i prawą stronę i odbiera dźwięki spoza osi.

Obydwa sygnały są łączone przy użyciu matrycy M-S w celu uzyskania zmiennie kontrolowanego obrazu stereo. Przez regulację poziomu sygnału z kartridża środkowego względem sygnałów bocznych można uzyskać wąski lub szeroki obraz stereo bez konieczności przemieszczania mikrofonu. Ta technika jest w pełni kompatybilna z trybem mono i jest szeroko stosowana w aplikacjach filmowych oraz transmisji dźwięków.

Techniki mikrofonowe stereo

Microphone Types and Positions Typy mikrofonów oraz ich pozycje