Pozycjonowanie mikrofonu: Techniki

Poniżej przedstawiono podstawową procedurę, o której należy pamiętać podczas omikrofonowywania dowolnego źródła dźwięku: należy użyć mikrofonu z charakterystyką częstotliwościową, która jest odpowiednia dla charakterystyki częstotliwościowej źródła dźwięku (jeśli jest to możliwe) lub też należy stłumić częstotliwości znajdujące się poniżej oraz/lub powyżej najniższej oraz najwyższej częstotliwości źródła dźwięku.

Mikrofon należy umieszczać w różnych odległościach i w różnych pozycjach względem źródła dźwięku do momentu, w którym znajdziemy miejsce, gdzie w monitorach studyjnych będziemy słyszeć właściwe brzmienie, a także odpowiedni udział akustyki pomieszczenia. Jeśli nasze działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, należy spróbować jeszcze innych pozycji, zmienić mikrofon na inny, dokonać większej izolacji instrumentu lub zmienić brzmienie samego instrumentu.
Na przykład wymieniając zużyte struny w gitarze znacząco zmienimy jej brzmienie.

Często można spotkać się ze słabą akustyką pomieszczenia lub też odbieraniem niepożądanych dźwięków. W takich przypadkach mikrofon należy umieścić bardzo blisko najgłośniejszej części instrumentu lub dodatkowo odizolować instrument. Ponownie w celu dalszego ograniczania niepożądanych dźwięków i uzyskania właściwego brzmienia należy eksperymentować z innym typem mikrofonu, jego pozycją i izolowaniem źródła dźwięku.

Techniki mikrofonowe to w dużej mierze kwestia gustu. Każda metoda, która zapewnia właściwe brzmienie w danych okolicznościach, dla danego instrumentu, muzyka czy utworu jest tą właściwą.
Nie ma jednego idealnego sposobu pozycjonowania mikrofonu. Nie ma też jednego idealnego mikrofonu, który jest najbardziej odpowiedni dla danego typu instrumentu. W celu uzyskania najbardziej odpowiedniego dla nas brzmienia należy spróbować wielu mikrofonów w różnych pozycjach.

Zalecamy eksperymentowanie z różnego typu mikrofonami i ich ustawieniami w celu znalezienia swojego własnego brzmienia. Jednak to właściwe brzmienie można osiągnąć szybciej dzięki poznaniu podstawowych właściwości mikrofonów, charakterystyk emitowania dźwięków przez określone instrumenty muzyczne, a także znajomości podstaw akustyki pomieszczeń.