Pozycjonowanie mikrofonu: Zespoły wokalne / Chór

Zespoły wokalne / Chór

Microphone Techniques: ChoirDo zastosowań chóralnych najczęściej wykorzystywany jest mikrofon pojemnościowy.
Wynika to z tego, że zwykle cechuje je płaska i szeroka charakterystyka częstotliwościowa. Najbardziej odpowiednim typem w aspekcie kierunkowości są mikrofony kierunkowe, zwykle kardioidalne. Mikrofon superkardioidalny lub hyperkardioidalny może być użyty
w przypadku większej odległości mikrofonu od źródła dźwięku lub w przypadku konieczności większej izolacji od dźwięków otoczenia. Pożądana jest czułość mikrofonu pojemnościowego ze względu na większą odległość między źródłem dźwięku
a mikrofonem oraz symetryczne wyjście
o niskim poziomie impedancji.
Użycie mikrofonów do nagłośnienia chórów zalicza się do kategorii określanej jako „obszar” pokrycia.

Zamiast jednego mikrofonu na źródło dźwięku, celem jest odbieranie wielu źródeł dźwięku (lub „dużego” źródła dźwięku) przy użyciu jednego (lub więcej) mikrofonu (-ów). Oczywiście może to powodować pojawianie się zakłóceń, chyba że przestrzegamy podstawowych zasad (takich jak „reguła 3-na-1”), które zostały przedstawione poniżej. W przypadku jednego mikrofonu obsługującego typowy chór, zalecaną pozycją jest odległość ok. 3 metrów z przodu i 1 metra nad głowami pierwszego rzędu chórzystów. Mikrofon powinien być skierowany na środek chóru i na ostatni rząd chórzystów.

W tej konfiguracji mikrofon kardioidalny może „pokryć” maksymalnie 15-20 głosów, rozmieszczonych w sekcji prostokątnej lub o kształcie klinu. W przypadku większych lub nietypowo rozstawionych chórów może być konieczne użycie większej ilości mikrofonów. Ponieważ kąt odbierania sygnałów przez mikrofon jest powiązany z jego kierunkowością (około 130 stopni dla charakterystyki kardioidalnej), szerszy obszar pokrycia wymaga większej odległości mikrofonu od chóru. W celu określenia rozmieszczenia wielu mikrofonów przy nagłaśnianiu chórów należy pamiętać o następujących regułach:

 • Stosować regułę 3-na-1.
 • Unikać odbierania tych samych źródeł dźwięków, gdy korzystamy z więcej niż jednego mikrofonu.
 • Korzystać z najmniejszej ilości mikrofonów.
 • W przypadku użycia wielu mikrofonów, chór należy podzielić na sekcje, z których każda będzie odbierana jednym mikrofonem.
 • Jeśli chór jest już podzielony na określone części (nawy lub grupy), należy użyć ich do utworzenia podstawowych sekcji.
 • Jeśli chór jest pogrupowany według głosów (soprany, alty, tenory, basy), również one mogą być rozpatrywane jako dane sekcje.
 • Jeśli chór jest jednym dużym obiektem i konieczny jest wybór sekcji w oparciu o obszar pokrycia poszczególnych mikrofonów, należy użyć następujących odległości: jeden mikrofon na każdą boczną sekcję o długości 2 do 3 metrów.
 • Jeśli chór jest wyjątkowo głęboki (więcej niż 6 lub 8 rzędów), konieczny może być jego podział na dwie pionowe sekcje odpowiednio dla kilku rzędów. Wówczas mikrofony należy ustawić pod właściwym kątem dla tych pionowych sekcji.
 • W każdym z przypadków lepiej jest użyć mniejszej ilości mikrofonów niż zbyt dużej.
  W przestrzeni o dobrym brzmieniu, para mikrofonów w konfiguracji stereo może zapewnić bardzo realistyczną reprodukcję głosów.
Microphone Techniques Choir