Pozycjonowanie mikrofonu: Wzmacniacze instrumentalne

Kolejnym „instrumentem” o bardzo szerokiej charakterystyce brzmieniowej jest głośnik. Za każdym razem, gdy nagrywamy sygnał z kolumny głośnikowej lub basowej, mamy do czynienia z akustyczną naturą głośników. Jeden głośnik jest kierunkowy i cechuje go różna charakterystyka częstotliwościowa w różnej odległości i pod różnymi kątami.

W osi względem środka głośnika ma on skłonności do generowania najbardziej „uderzającego” brzmienia, podczas gdy poza osią lub przy ustawieniu mikrofonu na krawędzi głośnika otrzymamy bardziej „łagodne” brzmienie. Kolumna z wieloma głośnikami ma jeszcze bardziej złożone brzmienie, zwłaszcza, gdy obecne są głośniki oddzielnie dla tonów niskich oraz wysokich. Podobnie jak w przypadku większości instrumentów akustycznych, odpowiednie brzmienie uzyskujemy w pewnej odległości od głośnika.

Najczęstszym sposobem jest bliskie omikrofonowanie danego głośnika. Jest to zwyczaj, który został zaczerpnięty z doświadczeń osób pracujących na scenie. W przypadku pracy z dźwiękiem na żywo większość źródeł sygnału audio jest blisko omikrofonowana w celu uzyskania najlepszej relacji między dźwiękiem bezpośrednim a dźwiękami otoczenia. Korzystając z mikrofonów kierunkowych i przy bliskim omikrofonowaniu uzyskujemy wysoki poziom izolacji od dźwięków docierających spoza osi. Takie rozwiązanie przyczynia się też do ograniczenia powstawania sprzężeń zwrotnych. W przypadku nagrań studyjnych kolumna głośnikowa może być odizolowana i można używać technik ze zmianą odległości mikrofonu w celu otrzymania bardziej reprezentatywnego brzmienia. Często, korzystając z bliskiej i dalszej pozycji mikrofonu (większej niż 1 metr) w tym samym czasie, możliwe jest nagranie brzmienia, które cechuje się kontrolowanym balansem między „prezencją” a „otoczeniem”.

Umiejscowienie kolumny głośnikowej może mieć też znaczący wpływ na jej brzmienie. Ustawienie kolumny na dywanie może zmniejszyć jej jasność, natomiast podniesienie jej znad podłogi może ograniczyć niskie tony. Obudowy z otwartym tyłem mogą być omikrofonowane zarówno z przodu, jak również z tyłu. Odległość kolumny od ścian lub innych przedmiotów może również wpływać na brzmienie. Ponownie, aby osiągnąć brzmienie, jakiego oczekujemy, warto spróbować zmian pozycji kolumny oraz mikrofonu (-ów)!

Więcej informacji na temat danej pozycji mikrofonu można znaleźć pod odpowiadającą jej cyfrą w tabeli poniżej.

Gitara elektryczna

Pozycja mikrofonu
Brzmienie
Komentarz
1.) 10 centymetrów od tkaniny ochronnej z ustawieniem na środek membrany głośnika.

 

Naturalne, dobrze zbalansowane Jeśli głośnik znajduje się blisko podłogi, można użyć małego stołowego statywu mikrofonowego.
2.) 2,5 centymetra od tkaniny ochronnej z ustawieniem na środek membrany głośnika. Basowe Ograniczone sprzężenia zwrotne oraz przesłuch.
3.) Ustawienie boczne względem membrany głośnika. Matowe lub łagodne Mikrofon przesunięty w kierunku krawędzi membrany głośnika daje ciemniejsze brzmienie. Ograniczenie szumów wzmacniacza w górnym paśmie.
4.) 90 cm od środka membrany głośnika. Cienkie, ograniczony bas Odbiór większej ilości dźwięków otoczenia i większy przesłuch.
3 & 4.) Dobra technika dla dwóch mikrofonów. Naturalne Dla pozycji 4 należy użyć mikrofonu pojemnościowego – zmieniając odległości minimalizujemy przesunięcia fazowe.
Miniaturowy mikrofon przerzucony nad wzmacniaczem z przodu głośnika. Podkreślone środkowe pasmo Łatwa konfiguracja, ograniczenie przesłuchu.
Mikrofon umieszczony za obudową z otwartym tyłem Zależne od pozycji Może być połączone z omikrofonowaniem z przodu kolumny, ale należy uważać na znoszenie się sygnałów odwróconych w fazie.

Gitara basowa

Jeśli kolumna posiada tylko jeden głośnik, jeden mikrofon powinien wystarczyć do uzyskania właściwego brzmienia przy niewielkich eksperymentach. Jeśli kolumna posiada kilka głośników tego samego typu, zwykle najlepiej umieścić mikrofon tylko przy jednym głośniku.

Umieszczenie mikrofonu między głośnikami może skutkować silnymi przesunięciami fazowymi, chociaż właśnie taki efekt może być pożądany w celu uzyskania oczekiwanego brzmienia. Jednakże, jeśli kolumna głośnikowa pracuje w trybie stereo lub posiada oddzielne głośniki dla tonów wysokich
i niskich, może okazać się konieczne użycie kilku mikrofonów.


Wzmacniacz instrumentów klawiszowych

Pozycja mikrofonu Brzmienie Komentarz
Mikrofon należy skierować na głośnik w sposób, który został opisany w sekcji poświęconej wzmacniaczowi gitary elektrycznej Zależnie od marki instrumentu Podcięcie basów zapewnia klarowność brzmienia, a podcięcie góry ogranicza świszczący szum.

Kolumna Leslie

Pozycja mikrofonu Brzmienie Komentarz
Jeden mikrofon należy skierować na górną żaluzję
w odległości 10 do 30 cm.
Naturalne, brak głębokiego basu Dobre ustawienie dla jednego mikrofonu.
Górną żaluzję oraz dolny głośnik basowy należy omikrofonować w odległości od 10 do 30 cm. Naturalne, dobrze zbalansowane Doskonałe ogólne brzmienie
Górną żaluzję należy omikrofonować dwoma mikrofonami ustawionymi blisko z każdej strony,
z panoramą ustawioną na lewy i prawy kanał. Mikrofon dla dolnego głośnika należy ustawić w odległości od 10 do 30 cm, a sygnał ustawić w centrum panoramy.
Naturalne, dobrze zbalansowane Efekt stereo.