Pozycjonowanie mikrofonu: Akustyczne instrumenty strunowe

Eksperymentowanie z pozycją mikrofonu daje możliwość uzyskania wiernego i miłego brzmienia w przypadku tych złożonych źródeł dźwięku. Jest to także okazja do poszukiwań i modyfikowania brzmienia, dając inżynierowi dźwięku możliwości stworzenia wielu ścieżek do uzyskania ostatecznego miksu. Niezależnie od tego, w jakiego typu studiu nagraniowym pracujesz, powinieneś zawsze poszukiwać różnych metod uzyskania pożądanych rezultatów. Możliwości są ograniczone tylko przez czas oraz stopień dociekliwości.

Gitara akustyczna (również Dobro, Dulcimer, Mandolina, Ukelele)

Microphone Positioning Acoustic GuitarsPodczas nagrywania gitary akustycznej należy umieścić jeden mikrofon w odległości 7,5 do 15 cm bezpośrednio przed otworem rezonansowym. Drugi mikrofon tego samego typu należy umieścić 1,2 metra dalej. Takie ustawienie pozwala uzyskać brzmienie instrumentu oraz akustykę pomieszczenia. Nagrywamy czysty i bez korekcji (bez efektów i EQ) sygnał z obydwu mikrofonów na oddzielne ścieżki. Te dwie ścieżki mają bardzo różne brzmienia. Ich wzajemne zmiksowanie pozwala uzyskać pełne i otwarte brzmienie dzięki obecności sygnału z mikrofonu ustawionego w większej odległości.

Można uzyskać efekt dwóch zupełnie różnych instrumentów lub jednego w stereo przez modyfikowanie każdego z sygnałów przy użyciu korektora barwy oraz efektów w celu zapewnienia brzmienia, które chcemy osiągnąć. Należy wypróbować przedstawioną powyżej technikę wobec różnych instrumentów akustycznych. Należy eksperymentować z ustawieniem mikrofonu w różnych miejscach względem instrumentu i słuchać zmian jego brzmienia. Możemy przekonać się, że w różnych miejscach będziemy otrzymywać zupełnie inną charakterystykę brzmieniową danego instrumentu.

Z biegiem czasu powinniśmy nabrać doświadczenia „na ucho”, gdzie znajdują się najbardziej użyteczne miejsca nagłośniania danych instrumentów. Ponadto ekspresja danego artysty oraz styl granej przez niego muzyki powinien być jednym ze składników modyfikujących nasze doświadczenia oraz wiedzę do uzyskania pożądanego brzmienia.

Gitara akustyczna

Pozycja mikrofonu Brzmienie Komentarz
25 centymetrów od otworu rezonansowego
(zobacz lewą ilustrację poniżej)
Basowe Dobry punkt startowy, gdy problemem jest przesłuch. Należy podciąć bas dla bardziej naturalnego brzmienia (więcej w przypadku mikrofonów jedno- niż wszechkierunkowych)
7,5 cm od otworu rezonansowego Bardzo basowe, dudniące, muliste, pełne Bardzo dobra izolacja. Potrzebne podcięcie basów dla uzyskania naturalnego brzmienia.
10 do 20 cm od mostka (zobacz prawą ilustrację poniżej) Naturalne, ciepłe,
pełne. Lekko basowe, bez szczegółów
Ograniczenie dźwięków kostki oraz strun.
15 cm nad bokiem w linii mostka, na równi z przednią płytą rezonansową Naturalne, dobrze zbalansowane, lekko jasne Mniejszy udział dźwięków otoczenia i przesłuch niż przy ustawieniu 7,5 cm od otworu rezonansowego.
Miniaturowy mikrofon przymocowany na zewnątrz otworu rezonansowego Naturalne, dobrze zbalansowane Dobra izolacja. Pozwala na swobodę ruchów.
Miniaturowy mikrofon przymocowany wewnątrz otworu rezonansowego Bassowe, bez poświstu strun Dobra izolacja. Ograniczony przesłuch. Należy sprawdzić pozycje w celu znalezienia optymalnego ustawienia dla każdej gitary.

 

Microphone Positioning Acoustic Guitars
 

Banjo

Pozycja mikrofonu Brzmienie
Komentarz
7,5 cm od środka membrany Basowe, grzmiące Ogranicza przesłuch. Podcięcie basów w celu uzyskania naturalnego brzmienia.
7,5 cm od krawędzi membrany Jasne Ogranicza przesłuch
Miniaturowy mikrofon przypięty do strunociągu i skierowany na mostek Naturalne Ogranicza przesłuch. Pozwala na swobodę ruchu.

 

Skrzypce

Pozycja mikrofonu Brzmienie Komentarz
Kilkanaście centymetrów z boku instrumentu Naturalne Dobrze zbalansowane brzmienie

 

Wiolonczela

Pozycja mikrofonu
Brzmienie
Komentarz
30 cm od mostka Dobrze zdefiniowane Dobrze zbalansowane brzmienie, ale słaba izolacja.

 

Wszystkie instrumenty strunowe

Pozycja mikrofonu
Brzmienie
Komentarz
Miniaturowy mikrofon zamocowany na strunach między mostkiem
a strunociągiem
Dobrze zdefiniowane Minimalizuje sprzężenia zwrotne oraz przesłuch. Pozwala na swobodę ruchu.

 

Bas akustyczny

Pozycja mikrofonu Brzmienie
Komentarz
15 do 30 cm z przodu, tuż ponad mostkiem Dobrze zdefiniowane Naturalne brzmienie.
Kilkanaście centymetrów od efów Pełne. Należy podciąć basy, jeśli dźwięk jest zbyt huczący.
Owiń mikrofon w piankę (za wyjątkiem grilla) i umieść go za mostkiem między
strunociągiem a pudłem rezonansowym
Pełne, „spójne" Minimalizuje sprzężenia zwrotne oraz przesłuch.

 

Harfa

Pozycja mikrofonu Brzmienie
Komentarz
Skierowany na muzyka przy pudle rezonansowym, w odległości około 60 cm Dobrze zdefiniowane Zobacz rozdział „Techniki mikrofonowe stereo”
Przyklejenie miniaturowego mikrofonu do pudła rezonansowego Pełne Minimalizuje sprzężenia zwrotne oraz przesłuch.