Gwarancja

Warunki gwarancji
Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej firmy Polsound sp. z o.o.

(dotyczy produktów objętych gwarancją firmy Polsound na podstawie Umowy
pomiędzy Polsound sp z o. o. a Sprzedawcą):

Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od urządzania) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.

Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia sprzętu lub instrumentów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu, na własny koszt.

Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym urządzenia stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia wystarczy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży, zawierające oznaczenia urządzenia). Gwarant rezerwuje sobie jedynie prawo wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.

W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Gwarant.

Naprawy gwarancyjne wykonane zostaną w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.

Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

e-mail: serwis@polsound.pl 

telefon: 22 751 42 43 Wysyłka do serwisu
DOSTARCZENIE URZĄDZENIA DO SERWISU W RAMACH GWARANCJI:

  • Przez sklep w którym dokonano zakupu urządzenia.
  • Wysyłka bezpośrednio do serwisu

Do przesyłki należy dołączyć:

  • wypełnioną Kartę Gwarancyjną
  • opis usterki
  • telefon kontaktowy
  • adres zwrotny
  • dane do faktury
  • Koszty przesyłki do serwisu ponosi nadawca.

Adresy do wysyłki:

Serwis- Polsound

ul. Graniczna 17

05-092 Łomianki

 

 

DZIAŁ SERWISOWY

Polsound Sp. z o. o.
ul. Graniczna 17
05-092 Łomianki
Polska
 

Phone: +48 22 751 8487
Fax: +48 22 751 3146

Email: serwis@polsound.pl