Akcesoria dla serii PSM i Sluchawek - Akcesoria antenowe

Antena dla odbiorników Shure P6R oraz P7R.
Antena o długości 1/4 fali dla nadajników P4T, P6T oraz P7T.
Sumatory sygnału antenowego Shure PA UHF Antenna Combiner zostały zaprojektowane w celu umożliwienia połączenia sygnału maksymalnie czterech nadajników bezprzewodowych PSM do ich transmisji przy użyciu jednej anteny (620 to 670 MHz).
Szerokopasmowy sumator sygnału antenowego PSM – osiem na jeden – dla wszystkich nadajników P4T, P6T, P7T, P9T oraz P10T (470-952 MHz)
Szerokopasmowy sumator sygnału antenowego PSM – osiem na jeden – dla wszystkich nadajników P9T oraz P10T (470-865 MHz)
Sumator sygnału antenowego PSM pozwala połączyć cztery sygnały w jeden w przypadku wszystkich nadajników P4T, P6T, P7T, P9T oraz P10T (470-952 MHz).
Antena wszechkierunkowa o długości 1/2 fali przeznaczona dla odbiorników UHF-R, ULX oraz SLX (dostępne wersje dla różnych zakresów częstotliwości).
Szerokopasmowa zewnętrzna antena UHF (470-900 MHz) dla odbiorników UHF Shure, nadajników PSM oraz systemów dystrybucji sygnału antenowego.
Wszechkierunkowa antena biczowa dla nadajników bodypack ULXD1, QLXD1, UR5, UR1, UR1H, UR1M, P9R oraz P10R, 470-530 MHz
Wszechkierunkowa antena biczowa dla nadajników bodypack UR1H, UR1M, P9R oraz P10R, 518-578 MHz
Wszechkierunkowa antena biczowa dla nadajników bodypack UR1, UR1H, UR1M, P9R, P9RA oraz P10R, 578-698 MHz
Wszechkierunkowa antena biczowa dla nadajników bodypack UR1, UR1H, UR1M, P9R oraz P10R. Obejmuje następujące zakresy częstotliwości: M5E, P8, Q5, R9, P7, Q15 oraz R22 = 740 - 865 MHz.
Wszechkierunkowa antena biczowa dla nadajników bodypack UR1, UR1H, UR1M, P9R oraz P10R, 944-952 MHz
Pasywny zestaw rozdzielacza/sumatora sygnału antenowego dla UC4, SLX4, ULXS4, ULXP4, U4S, U4D, UR4S oraz UR4D.
Przewód koncentryczny BNC-BNC, typ RG58C/U, 50 omów, długość 0,6 m.
Przewód koncentryczny BNC-BNC, typ RG58C/U, 50 omów, długość 2 m.
Przewód koncentryczny, BNC-BNC, typ RG8X/U, 50 omów, długość 7,5 m.
Przewód koncentryczny (RG-8) o długości 3 metrów (10 stóp) ze złączami BNC.
Shure UA860SWB to pasywna szerokopasmowa antena wszechkierunkowa UHF (470-1100 Mhz). Do użycia z systemami bezprzewodowymi SLX, ULX, UC, UHF oraz UHF-R.
Szerokopasmowa antena kierunkowa dla wszystkich systemów PSM (470-870 MHz)
Niskostratny kabel koncentryczny BNC-BNC do użycia z urządzeniami pracującymi w paśmie między 1 a 2 GHz, 50 Ohm, 7.5m.