Polsound Sp. z o. o.
ul. Graniczna 17
05-092 Łomianki
Polska


Telefon: +48 22 751 8487
Fax: +48 22 751 3146
polsound@polsound.pl

NIP 526-030-71-75

GIOS: GIOS E0010283WZBW

REGON: 010538252; XXI Wydz. Gosp. KRS: 0000121965