Środowisko

Substancje szkodliwe dla środowiska

Wszystkie produkty Shure są zgodne z europejskimi dyrektywami  ROHS i REACH

Recykling

WEEE / Opakowania
Przedstawiciel Shure w Polsce, firma Polsound Sp. z o. o. ma podpisane stosowne umowy recyklingowe obowiązujące na terenie Polski.

Więcej informacji

  • administracja@polsound.pl
  • 22 751 8487 w. 222